Novinky

MF pořádalo 5. ročník mezinárodní konference o investiční arbitráži

Ve dnech 19. - 23. října 2015 pořádalo MF 5. ročník mezinárodní konference o investiční arbitráži

odbor 65 - Mezinárodní právní služby
odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Vydáno

  • Akce MF (školení, semináře, tiskové konference)
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraničí EU
  • Mezinárodní spolupráce
  • Mezinárodní konference
  • Mezinárodní konference o investiční arbitráži
  • Mezinárodní arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Investiční arbitráž

Ministerstvo financí pořádalo letos již 5. ročník mezinárodní konference „Investment Treaty Arbitration Conference 2015“ věnované problematice řešení sporů mezi zahraničními investory a státy. Z celosvětového hlediska je tato konference unikátní, neboť na spory se zahraničními investory je nazíráno především z pohledu žalovaných států. Konference se tak účastnili nejen celosvětově přední odborníci z oblasti mezinárodního investičního práva včetně uznávané právničky Cherie Blair CBE, QC, ale i zástupci států všech pěti kontinentů. I letos se přitom podařilo Ministerstvu financí udržet nastolený trend a překonat všechny předcházející ročníky nejen co do kvality programu, ale i co do celkové účasti.

Konferenci předcházel třídenní cyklus workshopů souvisejících s problematikou určování výše odškodnění a vedení sporů dle pravidel Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID), který je přidružen ke Světové bance ve Washingtonu. Pozvaní zástupci státu tak měli jedinečnou příležitost setkat se mimo jiné i s generální tajemnicí ICSIDu, paní Meg Kinnear, která byla jednou z přednášejících.

Samotná konference pak byla rozdělena do dvou bloků. První den konference byl určen především pro návštěvníky z řad akademiků, renomovaných rozhodců, zástupců jednotlivých států a rovněž advokátů, kteří se zaměřují na oblast mezinárodních arbitráží. Jako hlavní řečník letošního ročníku přijala pozvání Cherie Blair CBE, QC, která se ve svém příspěvku věnovala aktuálnímu tématu střetu mezinárodního a evropského práva.

Kromě Cherie Blair v roli hlavního řečníka vystoupila na konferenci řada zkušených odborníků působících v předních mezinárodních advokátních kancelářích a na celosvětově uznávaných univerzitách. Cílem druhého dne konference pak bylo přispět k praktickému prohloubení spolupráce a výměny zkušeností mezi státy v oblasti vedení arbitrážních sporů.

Konference se konala za účasti rekordního počtu návštěvníků. Celkem se konference účastnily delegace z 28 různých států. Tento fakt svědčí o stále vzrůstajícím významu Ministerstva financí České republiky jako středoevropského centra know-how v oblasti mezinárodních investičních arbitráží. Mezi delegacemi figurovali mimo jiné oficiální zástupci těchto států: Albánie, Černá Hora, Dominikánská republika, Egypt, Estonsko, Etiopie, Finsko, Ghana, Gruzie, Chorvatsko, Jižní Korea, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Panama, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Uruguay.

Doporučované

Nejčtenější