Novinky

Nabídka MF školení a konzultace v oblasti ochrany zahraničních investic

odbor 65 - Mezinárodní právní služby
odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Vydáno

  • Akce MF (školení, semináře, tiskové konference)
  • Investiční arbitráž
  • Investiční spor
  • Mezinárodní arbitráž
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Ochrana investic
  • Ochrana trhu

Odbor Mezinárodní právní služby nově nabízí orgánům státní správy a územní samosprávy možnost školení v oblasti investičních arbitráží. Náplň školení tvoří zejména popis způsobu fungování dohod o podpoře a ochraně investic, vysvětlení obsahu jednotlivých standardů ochrany investic a praktická doporučení pro jednání se zahraničními investory. V rámci školení budou také zodpovězeny případné otázky vztahující se ke specifickým aspektům činnosti školených institucí.

Odbor Mezinárodní právní služby dále upozorňuje české investory v zahraničí, že je připraven jim v případě potíží poskytnout konzultace a pomoci jim vyhodnotit, zda by v jejich případě bylo vhodné zahájit investiční arbitráž.

Doporučované

Nejčtenější