Novinky

Georgetownská konference na téma obhajoba států v mezinárodních arbitrážích a prevence investičních sporů dne 24. února 2015

odbor 65 - Mezinárodní právní služby
odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Vydáno

  • Mezinárodní arbitráž
  • Investiční arbitráž
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Ministerstvo financí

Ředitelka odboru Mezinárodní právní služby Mgr. Marie Talašová, LL.M. vystoupila jako řečník na mezinárodní konferenci konané dne 24. února 2015 v americkém Washingtonu. Tématem konference, pořádané prestižní Georgetown University, byla obhajoba států v mezinárodních arbitrážích a prevence investičních sporů.

Spolu se zástupci Kanady, Spojených států a Dominikánské republiky paní ředitelka diskutovala aktuální otázky mezinárodních arbitráží. Paní Talašová se ve svém vystoupení zaměřila především na čerstvé zkušenosti České republiky se snižováním nákladů na právní zastoupení prostřednictvím důsledného monitorování výstupu externích advokátních kanceláří a jejich postupného nahrazování interními právníky Ministerstva financí.

Součástí pracovní cesty bylo též setkání se zástupci Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic, nejvýznamnější instituce v oblasti mezinárodních arbitráží.

Doporučované

Nejčtenější