Novinky

Mezinárodní konference o investiční arbitráži (25.- 26. října 2012 v Praze)

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Mezinárodní arbitráž
  • Veřejný sektor
  • Investiční arbitráž
  • Mezinárodní konference
  • Investiční spor

Ve dnech 25. - 26. října 2012 se v Praze konala 2. mezinárodní konference o investiční arbitráži „Investor proti státu: Dnes a zítra.“ Jednalo se o druhou akademickou akci na téma mezinárodních arbitráží pod záštitou Ministerstva financí ČR, které je díky svým úspěchům považováno za středoevropské centrum know-how v oblasti mezinárodních investičních arbitráží. Konference se zúčastnilo více než 20 zástupců zahraničních ministerstev, zástupci odborných institucí zabývajících se problematikou arbitráží a více než 50 právníků specializovaných na mezinárodní investiční právo. Zájemci, kteří se z kapacitních důvodů nemohli akce přímo zúčastnit, se nyní mohou seznámit s poznatky špičkových odborníků v oblasti mezinárodního investičního práva v archivu multimédií MF.

Uskutečněná konference je dalším z kroků, jimiž MF ČR hodlá posilovat teoretickou základnu pro vedení arbitráží. „Mám radost, že se nám podařilo navázat na loňský úspěch historicky první konference tohoto druhu ve střední a východní Evropě. Věřím, že jsme tím zahájili tradici sdílení mezinárodních zkušeností s investičními arbitrážemi,“ uvedl Radek Šnábl, poradce ministra financí pro oblast arbitráží.

České republice se během posledních šesti let podařilo zvrátit trend proher v arbitrážních sporech, vedených podle mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic, a od roku 2007 zaznamenala již 10 arbitrážních vítězství (naposledy s InterTrade Holding GmbH o tvrzený nárok ve výši téměř čtyř miliard korun). Tento fakt samozřejmě dále přispívá jak k posilování pozice ČR pro vedení těchto sporů, tak ke zvyšování mezinárodní prestiže českého státu.

Záznam z 2. ročníku mezinárodní konference o investičních arbitrážích

Přehrajte si, prosím (v anglickém jazyce):

Stephen Anway - Introduction
Kaj Hobér - Setting up the strategy of the case
Dmitri Evseev - When is the conduct of a non-State organ attributable to the State under public international law?
John Willems - What is the value and propriety of dissenting opinions in investment-treaty arbitration?

Nejčtenější