Novinky

Česká republika zvítězila v arbitráži proti společnosti InterTrade Holding GmbH

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • InterTrade Holding GmbH
  • Mezinárodní arbitráž
  • Veřejný sektor
  • Investiční spor

Ministerstvo financí dnes obdrželo rozhodnutí mezinárodního arbitrážního tribunálu pro rozhodování investičních sporů se sídlem v Paříži.

Tribunál rozhodoval ve sporu mezi německým investorem, společností InterTrade Holding GmbH, a Českou republikou o celkovou částku tvrzeného nároku na náhradu škody ve výši téměř čtyř miliard korun.

Toto arbitrážní vítězství je již desátým úspěchem Ministerstva financí od roku 2007 na poli mezinárodního investičního práva a je potvrzením správnosti zvolené strategie. „Jsem rád, že můžeme oznámit pokračování v úspěšné sérii arbitráží, a že již dávno neplatí výtka, že stát neumí úspěšně vést své mezinárodní spory,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Ministerstvo financí v posledních měsících zaznamenalo podstatný pokles avizovaných investičních sporů proti České republice. Zároveň zkušenosti získané z úspěšně vedených sporů v tuto chvíli zavádí do znění doposud sjednávaných dohod o ochraně investic.

Rozhodčí tribunál po tříletém řízení, vedeném podle znění Dohody o ochraně investic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, rozhodl ve prospěch České republiky, když akceptoval argumenty Ministerstva financí. Předmětem sporu bylo tvrzení investora, že Ministerstvo zemědělství České republiky společně s podnikem Lesy České republiky, s.p., jehož je ministerstvo zakladatelem, účelově a řízeně prostřednictvím údajně zmanipulovaných tenderů zmařily investici, kterou představovala akciová společnost CE Wood, a.s.

Tribunál jasně konstatoval, že obchodní jednání Lesů ČR není přičitatelné České republice a tento právní názor v konečném důsledku dává silnou pozici České republice i v obdobných sporech, které jsou proti ni avizovány, např. WIC podle americko-české dohody o 12 mld Kč, protože jde opět o jednání podniku Lesy České republiky, s.p.

CE Wood, a.s. byla od roku 2000 až do roku 2005 největší tuzemská společnost, která se zabývala lesnickými pracemi a těžbou dřeva. Představovala hlavního smluvního partnera společnosti Lesy České republiky, s.p., pro které obhospodařovala převážnou většinu lesnických ploch. Kontrakty pro tuto činnost ovšem nikdy neprošly veřejným výběrovým řízením. Tvrzené zmaření investice mělo nastat právě tím, že Lesy České republiky, s.p. v r. 2005 poprvé zavedl institut veřejného výběrového řízení pro uzavírání nových smluv na lesnické a těžební práce. Zavedením veřejných tendrů investor ztratil své dominantní postavení na českém trhu.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Nejčtenější