Novinky

Pozvánka Ministerstva financí na mezinárodní konferenci o investiční arbitráži „Investor proti státu: BIT v současné praxi.“ - 20.10.2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Mezinárodní arbitráž
  • Veřejný sektor
  • Investiční arbitráž
  • Mezinárodní konference
  • Investiční spor
  • Pozvánka

Ve čtvrtek 20. 10. 2011 se bude konat mezinárodní konference o investiční arbitráži „Investor proti státu: BIT v současné praxi.“ Nad konferencí převzal záštitu ministr financí Miroslav Kalousek. Roli odborného garanta projektu přijala poradenská společnost PriceWaterhouse Coopers Česká republika, s.r.o.

Konference bude probíhat v anglickém jazyce. Jedná se o dosud největší akademickou akci na téma arbitráží, pořádanou v České republice. Ministerstvo financí si za minulá léta díky řadě vítězství v investičních sporech vytvořilo renomé středoevropského centra know-how pro vedení těchto sporů. O vystoupení na konferenci projevila zájem řada známých profesorů a advokátů, jak z ČR, tak ze zahraničí. Na konferenci rovněž vystoupí odborníci a právníci, pracující pro Ministerstvo financí, aby se s publikem podělili o zkušenosti z arbitrážních žalob, jimž český stát v nedávné minulosti čelil.

Vzhledem k enormnímu zájmu rozhodlo se Ministerstvo financí navýšit počet účastníků na maximální kapacitu přednáškového sálu. Přihlášky na konferenci je tedy stále možno zasílat na kontaktní adresu erika.hajkova@mfcr.cz.

Místo: Hotel Anděl, Radlická 1g, Praha 5
Čas: od 8:30

Vstup pouze na novinářský průkaz.

Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Doporučované

Nejčtenější