Novinky

2011

Přehled arbitráží se vztahem k České republice v roce 2011.

ilustrace

Vydáno

Záznam z mezinárodní konference o investiční arbitráži v katalogu multimédií MF

Do katalogu multimédií na internetových stránkách Ministerstva financí a do Youtube kanálu Ministerstva byla umístěna videoprezentace z mezinárodní konference o investiční arbitráži „Investor proti státu: BIT v současné praxi.“ S poznatky odborníků a právníků pracujících pro Ministerstvo financí i závěry renomovaných akademiků, kteří na této dosud největší akademické akci na téma arbitráží pořádané v ČR vystoupili, se tak mohou komplexně seznámit i zájemci z řad nejširší veřejnosti, kteří se z kapacitních důvodů nemohli akce přímo zúčastnit.

Vydáno

Pozvánka Ministerstva financí na mezinárodní konferenci o investiční arbitráži „Investor proti státu: BIT v současné praxi.“ - 20.10.2011

Ve čtvrtek 20.10.2011 v Hotelu Anděl, Radlická 1g, Praha 5 od od 8:30 hod. (vstup pouze na novinářský průkaz) se bude konat mezinárodní konference o investiční arbitráži „Investor proti státu: BIT v současné praxi.“ Nad konferencí převzal záštitu ministr financí Miroslav Kalousek. Roli odborného garanta projektu přijala poradenská společnost PriceWaterhouse Coopers Česká republika, s.r.o. Konference bude probíhat v anglickém jazyce. Jedná se o dosud největší akademickou akci na téma arbitráží, pořádanou v České republice.

Vydáno

Ministerstvo financí vyhrálo arbitráž o 4 mld. Kč

Mezinárodní rozhodčí tribunál zamítl veškeré nároky německého investora Josepha Ruperta Bindera proti České republice v hodnotě téměř 4 mld. Kč. Německý investor namítal porušení svých práv ze strany celní správy ČR při vymáhání ručení společnosti pana Bindera. Mezinárodní tribunál, netradičně se sídlem v Praze, projednával tento spor již od roku 2005, nicméně hlavní ústní slyšení se konalo v květnu tohoto roku. Jedná se již o druhého německého investora, který neuspěl v arbitráži podle mezinárodní dohody o ochraně investic proti České republice.

Vydáno

Vyjádření Ministerstva financí k arbitráži s ČSOB ze dne 30. prosince 2010

Ministerstvo financí obdrželo rozhodčí nález pařížského tribunálu ve věci sporu ČSOB a Ministerstva financí o zaplacení nominální hodnoty tzv. „pohledávek J.Ring“ podle Smlouvy a státní záruky z 19. června 2000. Toto rozhodnutí nezbývá než respektovat a MF také svůj závazek vůči ČSOB neprodleně zaplatí. Nelze však nechat bez povšimnutí a bez důsledků argumentaci pařížského tribunálu, o kterou opírá své rozhodnutí.