Novinky

Ministerstvo financí bude náklady za vyhrané arbitráže vymáhat po žalujících i za cenu žalob a exekucí majetku

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Mezinárodní arbitráž
  • Veřejný sektor

V uplynulých týdnech přiznali arbitři České republice nárok na úhradu nákladů na vedení sporů hned ve dvou mezinárodních arbitrážích.

Německý investor Georg Nepolsky, který požadoval cca 1 mld. Kč, byl donucen vzdát spor s Českou republikou po úvodním podání české strany. Arbitři rozhodli, že musí české straně uhradit náklady ve výši cca 160 000 EUR.

Ve sporu o TV 3, ve kterém se Ministerstvu financí podařilo odvrátit nároky ve výši téměř 2 mld. Kč, byl lucemburský investor EMV S.A. odsouzen k úhradě nákladů ve výši cca 435 000 GBP.

Pokud přiznané částky nebudou Ministerstvu financí řádně uhrazeny ve stanovených termínech, bude je vymáhat i za cenu žalob a exekucí.

Doporučované

Nejčtenější