Novinky

Ministerstvo financí prodalo akcie ArcelorMittal Ostrava

Mgr. Ondřej Jakob
Mgr. Ondřej Jakob

Vydáno

  • Mezinárodní arbitráž
  • Veřejný sektor
  • Prodej akcií

Společnost ArcelorMittal v těchto dnech převedla na účet Ministerstva financí první splátku ve výši 1 mld. Kč za 11% podíl ve společnosti ArcelorMittal Ostrava. Převod akcií byl podmíněn definitivním a nevratným ukončením arbitrážního sporu vůči České republice o 30 mld. Kč, který byl ukončen letos v červnu.

Kupní cena za jednu akcii činí 5 000 Kč, což v celkovém objemu transakce představuje téměř 7 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že cena za akcii byla znalcem stanovena v roce 2008 a k podpisu dohod došlo až v roce 2009, souhlasilo Ministerstvo financí s rozložením plateb do sedmi splátek. Transakce tak bude vypořádána v roce 2015.

Splátkový kalendář byl odsouhlasen s přihlédnutím k podstatné meziroční změně hospodářské situace, která přinesla značný pokles tržní ceny těchto akcií. Ministerstvo financí má do doby splacení akcií zástavní právo na všechny prodávané akcie.

Ministerstvu financí se tedy podařilo nejen splnit jeho hlavní cíl – odvrátit hrozbu mezinárodní arbitráže, ale současně i prodat zbytkovou majetkovou účast za velmi výhodných podmínek pro stát.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Nejčtenější