Novinky

Dohoda s Nomurou - největší hrozba plynoucí z arbitráží a soudních sporů pro ČR zažehnána

Mgr. Ondřej Jakob
Mgr. Ondřej Jakob

Vydáno

  • Mezinárodní arbitráž
  • Veřejný sektor

Od roku 2000 hrozilo státnímu rozpočtu mimořádné riziko plynoucí z žalob na postup státních orgánů v případě převzetí IPB, a to žaloba proti nucenému správci IP banky a.s. o náhradu škody ve výši 40 mld. Kč a žaloba proti ÚOHS o náhradu škody ve výši 80 mld. Kč.

Vláda ČSSD se tuto hrozbu několikrát snažila neúspěšně odvrátit, naposledy vládním usnesením z listopadu roku 2005 č. 1560/5, ve kterém se ukládá ministru financí Bohuslavu Sobotkovi odkoupit příslušné pohledávky, vzhledem k potenciálnímu riziku prohry v obou sporech. Snaha ministra financí Sobotky se minula účinkem.

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes podepsal dohody se správci pohledávek, na jejichž základě budou obě žaloby v nejbližších dnech staženy s garancí, že příslušné pohledávky nebudou nikdy v budoucnu vůči ČR uplatněny. Dohoda ve své konstrukci nepředstavuje žádné náklady pro státní rozpočet.

Dnes podepsaná dohoda je také posledním krokem k naplnění úspěšné dohody s Nomurou, která minimalizovala dopady operace z roku 2000 na státní rozpočet. Vzhledem k tomu, že tímto aktem ministr financí Miroslav Kalousek odstranil většinu rizik způsobených nekompetentními rozhodnutími ministrů Mertlíka a Sobotky, nařídil dnes zahájit proces odtajnění dohody mezi ČR a Nomurou v plném znění.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

Nejčtenější