Novinky

2009

Přehled arbitráží se vztahem k České republice v roce 2009.

ilustrace

Vydáno

Ministerstvo financí prodalo akcie ArcelorMittal Ostrava

Společnost ArcelorMittal v těchto dnech převedla na účet Ministerstva financí první splátku ve výši 1 mld. Kč za 11% podíl ve společnosti ArcelorMittal Ostrava. Převod akcií byl podmíněn definitivním a nevratným ukončením arbitrážního sporu vůči České republice o 30 mld. Kč, který byl ukončen letos v červnu.

  • Ministerstvu financí se tedy podařilo nejen splnit jeho hlavní cíl – odvrátit hrozbu mezinárodní arbitráže, ale současně i prodat zbytkovou majetkovou účast za velmi výhodných podmínek pro stá

Vydáno

Česká republika vyhrála další arbitráž - spor o TV 3

Ministerstvo financí dnes obdrželo rozhodnutí londýnského arbitrážního tribunálu ve věci European Media Ventures S. A. proti České republice, známé jako arbitráž ve věci TV 3. Nároky investora vůči České republice, které se včetně příslušenství blížily částce 2 mld. Kč, byly zcela zamítnuty.

Vydáno

Ministerstvo financí vyhrálo arbitráž o Union banku

Ministerstvo financí dnes obdrželo arbitrážní rozsudek londýnského tribunálu ve věci mezinárodní žaloby společnosti Investmart B. V. proti České republice, ve kterém italsko-holandský investor požadoval částku, která by k dnešnímu dni včetně úroků dosahovala téměř 7 mld. Kč.

Vydáno

ArcelorMittal - spory o 30 miliard korun definitivně uzavřeny

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes podepsal Dohodu o narovnání mezi Českou republikou a společností ArcelorMittal. Dohoda o narovnání definitivně končí arbitráž o 30 mld. Kč a navíc ČR obdrží za svůj minoritní podíl ve společnosti ArcelorMittal Ostrava téměř 7 mld. Kč dle ocenění z minulého roku.

Vydáno

Dohoda s Nomurou - největší hrozba plynoucí z arbitráží a soudních sporů pro ČR zažehnána

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes podepsal dohody se správci pohledávek, na jejichž základě budou obě žaloby v nejbližších dnech staženy s garancí, že příslušné pohledávky nebudou nikdy v budoucnu vůči ČR uplatněny. Dohoda ve své konstrukci nepředstavuje žádné náklady pro státní rozpočet. Dnes podepsaná dohoda je také posledním krokem k naplnění úspěšné dohody s Nomurou, která minimalizovala dopady operace z roku 2000 na státní rozpočet. Vzhledem k tomu, že tímto aktem ministr financí Miroslav Kalousek odstranil většinu rizik způsobených nekompetentními rozhodnutími ministrů Mertlíka a Sobotky, nařídil dnes zahájit proces odtajnění dohody mezi ČR a Nomurou v plném znění.

Vydáno

Česká republika vyhrála arbitráž se společností Phoenix Action

Ministerstvo financí dnes obdrželo konečné rozhodnutí arbitrážního tribunálu ve sporu izraelské společnosti Phoenix Action Ltd. proti České republice, ve kterém si společnost nárokovala částku převyšující jednu miliardu korun. Pařížský tribunál kompletně zamítl její nároky hned na samém počátku arbitráže. Rozhodující slyšení proběhlo 1. září 2008.