Novinky

2008

Přehled arbitráží se vztahem k České republice v roce 2008.

ilustrace

Vydáno

Tisková zpráva - arbitrážní nález ve věci rozhodčího řízení mezi ČR a společností ArcelorMittal

Ministerstvo financí ČR dnes obdrželo arbitrážní nález ve věci rozhodčího řízení mezi ČR a společností ArcelorMittal vedeného u ICC (International Chamber of Commerce) v Paříži, ve kterém společnost požadovala po ČR zaplacení 5,79 mld. Kč. Veškeré nároky ArcelorMittal byly odmítnuty a navíc bude ČR uhrazena plná výše nákladů na právní zastoupení (cca 500.000 EUR).