Novinky

Ochrana finančních zájmů

Informace Ministerstva financí k zahraničním pohledávkám, arbitrážím, boji proti praní peněz a financování terorismu, ochraně trhu a další související informace.

ilustrace

Ochrana trhu

Informace Ministerstva financí k ochraně trhu a investic. Antisubvenční opatření.

Arbitráže

Přehled arbitráží se vztahem k České republice.

Finanční zájmy EU

Informace o finančních zájmech Evropské unie, národní strategie ochrany a další související témata.

Dvojí zdanění

Informace a pokyny Ministerstva financí v oblasti zamezení dvojího zdanění.