Novinky

Doporučení Rady OECD k finanční gramotnosti

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • OECD
  • Ochrana spotřebitele
  • Proč se finančně vzdělávat?
  • Soukromý sektor
  • Zahraniční sektor

Dokument Recommendation of the Council on Financial Literacy připravený celosvětovou sítí INFE (International Network on Financial Education) při OECD obsahuje sadu doporučení a vodítek ke zvýšení finanční gramotnosti.

Doporučení Rady OECD k finanční gramotnosti

Doporučované

Nejčtenější