Novinky

Celosvětový týden finančně vzdělávacích akcí Global Money Week 2021 (GMW 2021)

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Zahraniční sektor
  • OECD
  • Finanční gramotnost
  • Finanční vzdělávání
  • Česká republika
  • Ministerstvo financí
  • Mezinárodní spolupráce

I přes pokračující pandemii nemoci COVID-19 se uskuteční již tradiční celosvětový týden finančně vzdělávacích akcí Global Money Week 2021 (GMW 2021). Tato iniciativa Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj si klade za cíl zvýšit finanční gramotnost dětí a mládeže, naučit je principům hospodaření s penězi, seznámit je s hlavními typy finančních produktů a inspirovat je k podnikání. Česká republika se k ní, stejně jako dalších 174 zemí světa, připojí v týdnu od 22. do 28. března 2021.

Akce proběhne poprvé kompletně digitálně, letos s mottem: „Pečuj o sebe i o své peníze“. Po celém Česku se do ní opět zapojí zejména základní a střední školy, dětské domovy a knihovny.

Celosvětový týden finančně vzdělávacích akcí Global Money Week 2021

Doporučované

Nejčtenější