Novinky

Zástupci Ministerstva financí se zúčastnili jednání Evropského účetního dvora

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Spolupráce s institucemi
  • Mezinárodní spolupráce
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Účetnictví
  • Evropský účetní dvůr
  • Audit

Ve dnech 23. a 24. října 2017 se uskutečnila pracovní cesta zástupců Ministerstva financí ČR v sídle Evropského účetního dvora v Lucemburku. Jednání se za Ministerstvo financí zúčastnili zástupci odboru Auditní orgán, odboru Národní fond, odboru Kontrola a odboru Centrální harmonizační jednotka.

Předmětem jednání byla výměna zkušeností mezi zástupci Evropského účetního dvora jako nezávislého externího kontrolního orgánu EU a zástupci Ministerstva financí ČR, které působí jako horizontální instituce zapojená do implementace Kohezní politiky a Společné zemědělské politiky.

První část programu byla věnována představení organizační struktury Evropského účetního dvora, jeho fungování a strategie do budoucna. Ve druhé části programu představili svoji roli v provádění Kohezní politiky a Společné zemědělské politiky zástupci odboru Národní fond, Auditního orgánu a zástupci jednotlivých senátů EÚD. Jednání probíhala formou prezentací a následné diskuse k daným tématům. Schůze probíhala pod záštitou Jana Gregora, člena Evropského účetního dvora.

Informace k uvedenému jednání je také uvedena v žurnálu Evropského účetního dvora.

Doporučované

Nejčtenější