Novinky

MF uspořádalo prestižní setkání s experty z MMF

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Spolupráce s institucemi
  • Mezinárodní spolupráce
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraničí EU
  • Hospodářský růst
  • Mezinárodní měnový fond
  • Ministerstvo financí
  • Zpráva

Ministerstvo financí uspořádalo setkání ekonomických expertů, kteří diskutovali o možnostech udržení tempa hospodářského růstu zejména v pokrizovém období. Pracovníci evropského oddělení Mezinárodního měnového fondu Emil Stavrev a Ernesto Crivelli prezentovali nejnovější studii ze série Zprávy o regionálních ekonomických otázkách: Efektivní vládou k posílení růstu. Na základě podrobné analýzy klíčových ukazatelů došli k závěru, že zacelením mezer ve výběru daní a odstraněním neefektivit ve veřejných výdajích má pro dotčené státy potenciál 2-4 % HDP. Přitom vývoj ve státech V4 v období po vstupu do EU hodnotí velmi kladně.

Akce se kromě úředníků MF a MMF zúčastnili zástupci vysokých škol, akademických organizací a businessu a propojila tak nejvýznamnější sektory v diskusi o otázce s nejvyšší naléhavostí.

Úplné znění zprávy i prezentace jsou přiloženy.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější