Novinky

2010

Aktuality ze spolupráce Ministerstva financí se zahraničními institucemi.

ilustrace

Vydáno

OECD zveřejnilo Hospodářský výhled 2010 (OECD Economic Outlook 2010)

Dne 26. května 2010 byl v Paříži zveřejněn Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Hospodářský výhled, který nastiňuje předpokládaný vývoj ekonomik členských a kandidátských zemí OECD a dalších vybraných zemí (Čína, Indie, Indonésie, Brazílie a Jižní Afrika) do roku 2011.

Vydáno

OECD zveřejnilo Ekonomický přehled ČR, 2010

Dne 6. dubna 2010 byl za účasti generálního tajemníka OECD Angela Gurríi a premiéra ČR Jana Fischera zveřejněn Ekonomický přehled ČR, 2010. Jedná se o zprávu, kterou OECD vypracovává pravidelně každých 18 měsíců a ve které jsou formulovány doporučení pro hospodářskou politiku země. Kromě tradiční makroekonomické části se zpráva podrobněji věnuje daňové reformě, reformě dávkového systému a zlepšení obchodního prostředí.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje dokumenty Mezinárodního měnového fondu z mise MMF (14.- 25. ledna 2010 v ČR)

Dokumenty jsou zprávou z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), která navštívila  ČR ve dnech 14. - 25. ledna 2010. Oba dokumenty po předchozím připomínkovém řízení schválila Rada výkonných ředitelů  MMF.

  • Czech Republic: Selected Issues Paper
  • Czech Republic: Staff Report for the 2010 Article IV Consultation

Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, publikováno 03/2010

Vydáno

Prezentace závěrečné zprávy mise Mezinárodního měnového fondu

Dnešním dnem skončila návštěva mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), která proběhla ve dnech 14. – 25. ledna 2010. Jedná se o každoroční povinnou misi podle článku IV. Stanov MMF. Tato mise se uskutečňuje v každém z členských států MMF. Zabývá se vývojem v oblasti fiskální i monetární, vývojem finančního sektoru a strukturálními změnami. Na závěr mise tým MMF zpracoval stručnou zprávu "Concluding Statement“.