Novinky

Rozpočet EU na rok 2012

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

  • Rozpočet EU
  • Zahraničí EU
  • Evropský parlament
  • Zahraniční sektor

Dne 1. prosince 2011 schválil Evropský parlament, po předchozích jednáních s Radou EU, rozpočet Evropské unie na rok 2012. Celkové výdaje jsou stanoveny na 147,232 mld. EUR v závazcích a 129,088 mld. EUR v platbách.

Rozpočet EU online

Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozdíl 2012/2011
  Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
Rozpočet EU na rok 2012
1. Udržitelný růst 64 504 410 054 53 584 339 384 67 505 576 141 55 336 724 109 4,65% 3,27%
- 1a Konkurenceschopnost 13 520 566 270 11 523 944 758 14 753 000 000 11 500 977 788 9,12% -0,20%
- 1b Soudržnost 50 983 843 784 42 060 394 626 52 752 576 141 43 835 746 321 3,47% 4,22%
2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 58 659 248 389 56 340 938 309 59 975 774 185 57 034 220 262 2,24% 1,23%
3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 2 097 841 624 1 738 083 206 2 065 243 340 1 484 278 058 -1,55% -14,60%
- 3a Svoboda, bezpečnost a právo 1 180 030 263 857 199 845 1 367 806 560 835 577 878 15,91% -2,52%
- 3b Občanství 917 811 361 880 883 361 697 436 780 648 700 180 -24,01% -26,36%
4. EU jako globální partner 8 759 300 431 7 242 528 574 9 405 937 000 6 955 083 523 7,38% -3,97%
5. Administrativa 8 172 839 289 8 171 544 289 8 279 641 996 8 277 736 996 1,31% 1,30%
Celkem 142 193 639 787 127 077 433 762 147 232 172 662 129 088 042 948 3,54% 1,58%

Nejčtenější