Novinky

Rozpočet EU na rok 2010

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

  • Rozpočet EU
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Evropský parlament

Dne 17. prosince 2009 schválil Evropský parlament, po předchozích jednáních s Radou EU, rozpočet Evropské unie na rok 2010. Celkové výdaje jsou stanoveny na 141,452 mld. EUR v závazcích a 122,937 mld. EUR v platbách.

Rozpočet EU online

Rozpočet 2009 Rozpočet 2010 Rozdíl 2010/2009
  Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
Rozpočet EU na rok 2010
1. Udržitelný růst 62 201 681 669 45 331 636 849 64 249 445 345 47 727 155 803 3,29% 5,28%
- 1a Konkurenceschopnost 13 774 797 000 10 368 288 060 14 861 853 253 11 342 270 803 7,89% 9,39%
- 1b Soudržnost 48 426 884 669 34 963 348 789 49 387 592 092 36 384 885 000 1,98% 4,07%
2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 56 331 800 011 49 905 562 321 59 498 833 302 58 135 640 809 5,62% 16,49%
3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 1 517 188 000 1 296 400 000 1 674 487 370 1 397 957 870 10,37% 7,83%
- 3a Svoboda, bezpečnost a právo 866 225 000 617 440 000 1 006 487 370 738 570 370 16,19% 19,62%
- 3b Občanství 650 963 000 678 960 000 668 000 000 659 387 500 2,62% -2,88%
4. EU jako globální partner 8 103 930 360 8 080 323 731 8 141 006 470 7 787 695 183 0,46% -3,62%
5. Administrativa 7 597 445 901 7 597 445 901 7 889 055 335 7 888 550 335 3,84% 3,83%
Celkem 136 576 092 554 113 035 415 415 141 452 827 822 122 937 000 000 3,57% 8,76%

Doporučované

Nejčtenější