Novinky

Rozpočet EU na rok 2009

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

  • Rozpočet EU
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Evropský parlament

Dne 18. prosince 2008 schválil Evropský parlament, po předchozích jednáních s Radou EU, rozpočet Evropské unie na rok 2009. Celkové výdaje jsou stanoveny na 133,845 mld. EUR v závazcích a 116,096 mld. EUR v platbách.

Rozpočet EU online

Rozpočet EU na rok 2009
Rozpočet 2008 Rozpočet 2009 Rozdíl 2009/2008
  Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
1. Udržitelný růst 57 963 941 445 50 324 204 026 60 195 881 669 45 999 519 679 3,85% -8,59%
- 1a Konkurenceschopnost 11 086 000 000 9 772 639 000 11 768 997 000 11 024 385 513 6,16% 12,81%
- 1b Soudržnost 46 877 941 445 40 551 565 026 48 426 884 669 34 975 134 166 3,30% -13,75%
2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 55 041 123 496 53 177 320 053 56 121 437 011 52 566 129 680 1,96% -1,15%
3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo 1 342 877 000 1 241 449 006 1 514 888 000 1 296 400 000 12,81% 4,43%
- 3a Svoboda, bezpečnost a právo 728 034 000 533 196 000 863 925 000 617 440 000 18,67% 15,80%
- 3b Občanství 614 843 000 708 253 006 650 963 000 678 960 000 5,87% -4,14%
4. EU jako globální partner 7 311 218 000 8 112 728 400 8 103 930 360 8 324 169 158 10,84% 2,61%
5. Administrativa 7 283 860 235 7 284 420 235 7 700 730 900 7 700 730 900 5,72% 5,72%
6. Kompenzace 206 636 292 206 636 292 209 112 912 209 112 912 1,20% 1,20%
Celkem 129 149 656 468 120 346 758 012 133 845 980 852 116 096 062 329 3,64% -3,53%

Doporučované

Nejčtenější