Novinky

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2021

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

 • Čistá pozice
 • Rozpočet EU
 • Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU
 • Strukturální fondy
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Zahraničí EU

Souhrnný přehled:

 • Vývoj čisté pozice za léta: 2017 - 2021 - tabulka
 • Vývoj čisté pozice za všechny roky: 2004 - 2021 - soubor XLS ke stažení
 • Tisková zpráva MF ze dne 29.7.2021  

Vývoj čisté pozice za léta: 2017 - 2021

  2017 2018 2019 2020 1. 1. - 30. 6. 2021 2004 - 30. 6. 2021
mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč
Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2017 do 30. června 2021
Příjmy z rozpočtu EU                        
Strukturální akce 2 434,1 64 090,5 2 345,8 60 154,0 3 235,7 83 067,0 4 015,5 106 186,2 1 695,8 43 843,9 41 995,9 1 105 153,6
SF 1 252,0 32 965,7 1 610,1 41 286,7 2 437,1 62 565,3 2 866,5 75 801,2 1 185,9 30 660,4 28 153,6 740 330,9
CF 1 182,1 31 124,8 735,8 18 867,3 798,6 20 501,7 1 149,0 30 385,0 509,9 13 183,4 13 842,4 364 822,8
Zemědělství 1 114,9 29 354,9 1 168,4 29 961,9 1 270,0 32 604,3 1 280,2 33 852,7 1 069,6 27 653,7 17 001,1 448 055,6
Tržní operace 25,7 676,4 14,0 359,4 18,4 473,2 16,1 426,5 7,0 180,5 476,7 12 984,5
Přímé platby 828,8 21 821,2 824,7 21 148,1 855,6 21 964,1 854,7 22 601,2 830,3 21 465,5 11 071,3 291 345,8
Rozvoj venkova 258,8 6 815,1 322,0 8 256,1 392,9 10 086,5 403,4 10 666,5 231,1 5 975,7 5 371,8 141 607,4
Veterinární opatření 1,4 37,4 2,4 61,0 1,1 28,4 1,8 48,1 0,0 0,0 39,2 1 030,5
Rybářství 0,2 4,8 5,4 137,3 2,0 52,1 4,2 110,3 1,2 31,9 42,1 1 087,4
Programy EU 186,7 4 915,6 186,7 4 787,3 165,4 4 244,9 222,9 5 893,0 n/a n/a 2 000,8 53 380,5
Budování institucí 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 821,6
Komunitární programy 186,7 4 915,6 186,7 4 787,3 165,4 4 244,9 222,9 5 893,0 n/a n/a 1 972,8 52 558,9
Předvstupní nástroje 0,0 0,0 -0,8 -21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 414,5 12 308,8
Phare 0,0 0,0 -0,8 -21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177,9 5 553,3
Ispa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,9 5 115,5
Sapard 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,7 1 640,1
Kompenzace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 834,2 25 116,7
Celkové příjmy z rozpočtu EU 3 735,7 98 361,0 3 700,1 94 882,1 4 671,1 119 916,2 5 518,5 145 931,9 2 765,4 71 497,6 62 246,4 1 644 015,2
Platby do rozpočtu EU                        
tradiční vlastní zdroje (cla) 268,00 7 056,31 267,23 6 852,64 287,01 7 368,06 248,92 6 582,49 146,14 3 778,40 3 597,32 95 503,60
Zdroj z DPH 218,03 5 740,77 245,24 6 288,57 263,79 6 771,93 266,18 7 038,94 150,31 3 886,24 3 513,12 93 452,25
Zdroj z HND 1 124,65 29 612,07 1 421,83 36 460,02 1 452,10 37 278,23 1 761,01 46 568,16 971,80 25 124,82 19 638,53 520 836,75
Celkové platby do rozpočtu EU 1 610,7 42 409,1 1 934,3 49 601,2 2 002,9 51 418,2 2 276,1 60 189,6 1 268,3 32 789,5 26 748,9 709 792,6
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 2 125,0 55 951,9 1 765,8 45 280,8 2 668,2 68 498,0 3 242,4 85 742,3 1 497,2 38 708,1 35 497,5 934 222,6

Vývoj čisté pozice za všechny roky: 2004 - 2021

Související informace:

Nejčtenější