Novinky

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2008

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

  • Čistá pozice
  • Rozpočet EU
  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Zahraničí EU
  • Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU
  • Strukturální fondy
Aktualizováno 29. 1. 2009
  • Aktualizace přehledu a související informace

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2004 do 31. prosince 2008
  2004 - 2006 2007 2008
mil € mil Kč mil € mil Kč mil Kč mil €
Příjmy z rozpočtu EU
Strukturální akce 873,9 26 278,80 992,9 27 565,40 1 680,10 41 905,80
SF 551,8 16 748,40 760,6 21 116,30 1 084,70 27 054,40
CF 322,1 9 530,40 232,3 6 449,10 595,4 14 851,30
Zemědělství 992,3 29 804,00 634,9 17 626,50 584,2 14 571,20
Tržní operace 133,2 4 020,60 5,5 153,2 28,4 707,9
Přímé platby 453,1 13 568,60 321,3 8 919,90 338 8 431,00
Rozvoj venkova 398 11 987,50 304,4 8 450,80 212,6 5 303,30
Veterinární opatření 8 227,3 1,8 50 3,3 81,7
Rybářství 0 0 1,9 52,7 1,9 47,3
Vnitřní politiky 131,4 4 245,90 56,8 1 576,90 85,6 2 134,50
Budování institucí 14,5 449,7 10,9 302,6 1,5 37,2
Komunitární programy 117 3 796,20 45,9 1 274,30 84,1 2 097,30
Předvstupní nástroje 319,7 9 837,80 19,7 546,1 24,5 610,6
Phare 191,2 5 889,30 -0,03 -0,9 -10,5 -262,4
Ispa 80,5 2 415,70 15,1 419,2 35 873
Sapard 47,9 1 532,90 4,6 127,7 0 0
Kompenzace 834,2 25 116,70 0 0 0 0
Celkové příjmy z rozpočtu EU 3 151,50 95 283,20 1 704,30 47 314,90 2 374,40 59 222,00
           
Platby do rozpočtu EU
tradiční vlastní zdroje (cla) 344,7 10 516,80 178,9 4 967,60 207,6 5 178,00
Zdroj z DPH 393,3 11 990,80 198,1 5 500,60 224,7 5 603,30
Zdroj z HND 1 846,30 56 561,80 780 21 653,90 989 24 667,30
Celkové platby do rozpočtu EU 2 584,20 79 069,40 1 157,10 32 122,10 1 421,20 35 448,60
           
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 567,3 16 213,80 547,3 15 192,80 953,1 23 773,40

 

Související informace:

 

Doporučované

Nejčtenější