Novinky

Zahraniční sektor

Přehledy a bloky informací Ministerstva financí vztahující se k zahraničnímu sektoru.

ilustrace
Informace Ministerstva financí k předsednictví ČR v Radě EU.
Informace Ministerstva financí o hospodaření EU. Finanční perspektiva, roční rozpočty EU a další informace v souvislosti s hospodařením EU.
Informace o Radě EU - ECOFIN.
Informace Ministerstva financí k zahraničním pohledávkám, arbitrážím, boji proti praní peněz a financování terorismu, ochraně trhu a další související informace.
Informace o přistoupení ČR k Eurozóně. Strategie, konvergenční program, plán zavedení Eura a další související informace.
Informace Ministerstva financní o podpoře ze zahraničí. Přehled programů, spolupráce, podpora exportu a další související informace.
Spolupráce Ministerstva financí se zahraničními institucemi.