CZ EN

Motivový obrázek

Rada ECOFIN schválila Plán obnovy pro Ukrajinu a jednala o návrzích daňových směrnic

Ministři financí zemí Evropské unie se na svém pravidelném zasedání ECOFIN zabývali například daňovou směrnicí FASTER, která se týká srážkových daní. Řešila se také směrnice, která by měla zmodernizovat fakturování přeshraničních transakcí. V neposlední řadě se ministři věnovali plánu obnovy Ukrajiny, který byl předložen ukrajinskou vládou.

Rada ECOFIN se shodla na obecném přístupu u srážkových daní z dividend při přeshraničním investování, který je ukotvený v návrhu Směrnice o rychlejší a spolehlivější úlevě z nadměrných srážkových daní (FASTER). Česká republika výnosy z dividend zdaňuje srážkovou daní přímo u firmy, která dividendy vyplácí. Naopak některé země v Evropě, jako např. Německo používají refundační systém a vrací zaplacené daně investorům ze zahraničí. Tento systém je však složitý a výplata vracené daně může být zdlouhavá. Administrativní systém navržený směrnicí je budován zejména pro státy s refundačním systémem, a proto by pro ČR znamenal především zvýšení administrativní zátěže bez adekvátního přínosu. Z tohoto důvodu ČR návrh směrnice odmítala. Poslední úpravy směrnice před jednáním květnové Rady ECOFIN v podobě rozšíření výjimky z její aplikace vedou k tomu, že není realistické, aby ČR naplnila parametry, které budou vyžadovat povinnost směrnici v ČR aplikovat. Proto, i přes veškeré výhrady, se nakonec ČR rozhodla nebránit přijetí směrnice.

Rada dále jednala o obecném přístupu k Balíčku DPH v digitální éře. Zde ČR neuplatňovala žádné výhrady. Směrnice, která by měla vstoupit v platnost k 1. lednu 2026, zmodernizuje fakturování přeshraničních transakcí díky přechodu na obecnou elektronickou fakturaci a sjednocení informací, které musí osoby povinné k DPH o každé přeshraniční transakci oznamovat. Navrhovaný termín začátku platnosti pro změnu povinného výkaznictví, který se týká ČR, je od 1. července 2030. Druhou částí směrnice je úprava výběru DPH u platforem, které poskytují krátkodobé ubytování nebo osobní dopravu, kde je navrhovaný vstup v platnost od 1. července 2027. Směrnice také rozšíří využití jednoho správního místa pro účely DPH při přeshraničním obchodování, které firmám odbourá povinnost registrovat se jako plátci DPH ve více členských zemích, u této oblasti je navrhovaný vstup v platnost je od 1. ledna 2026.   

Na květnovém zasedání Rady ECOFIN ministři rovněž schválili Plán obnovy zpracovaný a předložený ukrajinskou vládou. Schválení Plánu obnovy Ukrajiny je podmínkou pro čerpání finančních prostředků z Nástroje pro Ukrajinu, který byl představen loni a schválen letos v březnu a který počítá v letech 2024-27 s podporou Ukrajiny v celkové výši 50 mld. eur. Letos by Ukrajina mohla z tohoto nástroje získat až 15,9 mld. eur. Diskuse, které se prostřednictvím video připojení zúčastnil i ukrajinský ministr financí Serhiy Marchenko, se zaměřila rovněž na využití mimořádných zisků ze zmrazených finančních prostředků ruské centrální banky a 14. sankční balíček. 

Rada ECOFIN dnes formálně potvrdila již odsouhlasený balík legislativních návrhů Paktu o migraci a azylu. Jedná se o čistě procesní krok v přijímání legislativy, o které již hlasoval Evropský parlament. ČR se u návrhu migrační politiky EU zdržela hlasování s tím, jak patří k zemím, které chtějí nelegální migraci čelit důrazně, pomocí opatření ve spolupráci s třetími zeměmi. Tyto návrhy budou představeny již brzy. Ze smlouvy o EU existuje jen jedna Rada EU, a není tak nezvyklé, že ministři jedné formace Rady jako například dnes ECOFIN složený z ministrů financí, schvaluje agendu v gesci jiných ministrů. Česká vláda hlasovala o finální pozici země k Paktu o migraci začátkem února a již dříve avizovala svou pozici zdržet se hlasování. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.