CZ EN

Zasedání Rady ECOFIN dne 6. prosince 2022

V úterý dne 6. prosince proběhne v Bruselu jednání ministrů financí zemí EU. Poslední řádné zasedání Rady ECOFIN během předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES) bude tradičně předsedat ministr financí Zbyněk Stanjura. Ministři se budou věnovat především pokračování finanční pomoci Ukrajině, návrhu nového rámce pro správu hospodářských záležitostí, včetně nastavení fiskálních pravidel, a plánu obnovy Maďarska. 

Ministři budou diskutovat zajištění finančních potřeb Ukrajiny v roce 2023. Na úrovni EU je zvažována dlouhodobá půjčka ve výši až 18 mld. EUR, což představuje téměř polovinu částky, kterou Ukrajina příští rok potřebuje na běžný provoz státu a zajištění chodu kritické infrastruktury.

Důležitou částí programu bude rovněž představení Sdělení Komise k přezkumu rámce správy hospodářských záležitosti, ke kterému by měla proběhnout první výměna názorů ministrů. Stěžejním návrhem je vytvoření fiskálně-strukturálních plánů členských států, které by měly nastavit vývoj veřejných výdajů na 4 roky zajišťující dluhovou udržitelnost. Určité změny byly navrženy i pro prevenci a nápravu makroekonomických nerovnováh. Nový rámec by měl zajistit lepší dodržování a vymahatelnost pravidel. Vydání sdělení navazuje na diskusi na neformálním Ecofinu v Praze, kde byla ze strany CZ PRES zdůrazněna potřeba revize rozpočtových pravidel podporujících fiskální konsolidaci v členských státech. CZ PRES tak v prosinci zahájí debatu, která bude pokračovat během švédského předsednictví.

Dále je na programu pravidelný bod k Nástroji pro oživení a odolnost. Komise podá ministrům pravidelnou informaci o jeho provádění, včetně návrhu implementačního rozhodnutí, kterým by Rada schválila maďarský plán obnovy. S tím úzce souvisí vyhodnocení opatření za účelem ochrany rozpočtu Unie, které Maďarsko přijalo za účelem zlepšení transparentnosti a odstranění nedostatků při zadávání veřejných zakázek.

Rovněž proběhne první debata ministrů o návrhu revize směrnice o zdanění energií, který v dlouhodobém horizontu mění současný rámec pro zdanění energetických produktů a elektřiny. Návrh se zaměřuje primárně na větší propojenost mezi fiskální politikou, politikou ochrany klimatu a energetickou politikou EU.

V oblasti daní bude Radě rovněž předložen návrh směrnice zajišťující globální minimální úroveň zdanění pro nadnárodní skupiny v Unii. Navržená směrnice implementuje podstatnou část Pilíře II dohody OECD/G20 o reformě mezinárodního daňového rámce z října 2021. Návrh stanovuje pravidla pro zajištění minimální 15% úrovně efektivního zdanění velkých nadnárodních společností.

CZ PRES dále představí zprávu o pokroku v oblasti nových vlastních zdrojů rozpočtu EU za 2. pol. 2022. Zpráva shrnuje zejména projednávání legislativy k systému obchodování s emisními povolenkami a mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích a informace k pilíři I dohody OECD/G20 o reformě mezinárodního daňového rámce.

Předseda Evropského účetního dvora představí výroční zprávu o provádění rozpočtu EU za rozpočtový rok 2021. Ve výroční zprávě Evropský účetní dvůr každoročně vyjadřuje svá stanoviska ohledně spolehlivosti účetní závěrky, zákonnosti a správnosti operací uskutečněných v daném rozpočtovém roce, tj. zda jsou výdajové a příjmové operace rozpočtu EU v souladu s předpisy EU. V návaznosti na přijetí rozpočtu EU pro rok 2023 by ministři měli přijmout prohlášení k výdajům na administrativu v unijních institucích. 

V závěru jednání Komise představí balíček pro koordinaci hospodářských a fiskálních politik EU, k zahájení tzv. evropského semestru pro rok 2023 - Roční analýzu udržitelného růstu, Zprávu mechanismu varování zaměřenou na rizika makroekonomických nerovnováh a návrh doporučení k hospodářské politice eurozóny.

Příští řádné zasedání Rady ECOFIN proběhne v lednu 2023 již za švédského předsednictví. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.