CZ EN

Zasedání Rady ECOFIN dne 4. října 2022

V úterý 4. října proběhne v Lucemburku jednání ministrů financí zemí EU. Zasedání Rady ECOFIN bude řídit ministr financí Zbyněk Stanjura. Hlavními body jednání budou zejména: i) úprava Nástroje pro oživení a odolnost zohledňující cíle plánu REPowerEU, ii) vysoké ceny energií a související napětí na finančních trzích a iii) dopady ruské agrese vůči Ukrajině.

Klíčovým bodem jednání bude změna legislativy zřizující Nástroj pro oživení a odolnost, která umožní začlenění cílů iniciativy REPowerEU do stávajících národních plánů obnovy. Národní plány obnovy budou nově obsahovat opatření ke snížení energetické závislosti na Rusku a zajištění odolnějšího, bezpečnějšího a udržitelnějšího energetického systému. Cílem CZ PRES je dosažení dohody mezi členskými státy tak, aby mohla být nová opatření realizována co nejdříve. 

Rada se bude opětovně zabývat ekonomickými a finančními dopady ruské agrese proti Ukrajině. Očekává se, že  Komise shrne jak dosavadní implementaci sankcí, tak ekonomické a finanční dopady války. CZ PRES naváže na neformální jednání v Praze a zaměří se na rychlé dokončení zbývající části makrofinanční pomoci Ukrajině, kterou letos v květnu schválili premiéři na jednání Evropské rady. 

Ministři budou rovněž diskutovat vysoké ceny energií a související problémy s fungováním energetických trhů a rizika, která z toho vyplývají pro účastníky trhu a finanční sektor. Diskuse se zaměří na možnosti, jak koordinovaně regulatorně řešit obrovské fluktuace cen na energetických trzích a rizika z nich vyplývající. Komise by měla nastínit možná regulatorní opatření vzešlá s konzultací s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).

V neposlední řadě zamýšlí CZ PRES otevřít diskusi o současné a budoucí roli celních orgánů EU. V centru pozornosti bude především řešení narůstajícího počtu úkolů uložených celním správám nad rámec jejich tradičních kompetencí. Jednou z možností řešení může být intenzivnější spolupráce a větší centralizace některých aktivit či systémů, například v oblasti informačních technologií. 

V rámci pravidelného bodu o hospodářské obnově budou ministři seznámeni se zprávou Komise, která hodnotí implementaci Nástroje pro oživení a odolnost od jeho založení v únoru 2021. Dále se očekává schválení nizozemského plánu obnovy.

Ministři by také měli přijmout společnou pozici EU pro jednání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20, které se koná ve dnech 12. - 13. října 2022 a schválit projev předsedy Rady ECOFIN, tedy ministra financí ČR, pro Výbor pro mezinárodní měnové a finanční záležitosti v rámci výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu.

Dále se očekává schválení závěrů Rady ECOFIN ke klimatickým financím v souvislosti s nadcházející klimatickou konferencí OSN v Egyptě. 

Příští řádné zasedání Rady ECOFIN proběhne 8. listopadu v Bruselu. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář