CZ EN

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) proběhne 14. června 2019

Poslední jednání Rady ECOFIN pod vedením rumunského předsednictví se bude konat v pátek 14. června v Lucemburku. Vedoucí delegace České republiky bude místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Evropští ministři financí se budou věnovat prohlubování hospodářské a měnové unie, rozpočtovému dohledu a koordinaci hospodářských politik. Okrajově se dotknou i daňových témat.

Radě ECOFIN bude, jako obvykle, předcházet jednání Euroskupiny, které se uskuteční ve čtvrtek 13. června. V návaznosti na prohlášení Eurosummitu ze 14. prosince 2018 bude euroskupina v rozšířeném formátu pokračovat v diskusi o rozpočtovém nástroji pro konvergenci a konkurenceschopnost v eurozóně, reformě Evropského mechanismu stability a o posílení bankovní unie.

V rámci řádného zasedání Rady se ministři financí budou zabývat zprávou o pokroku ohledně dokončení bankovní unie, přičemž se primárně zaměří na pokrok ohledně Evropského systému pojištění vkladů (EDIS). S bankovní unií souvisí i problematika tzv. nevýkonných úvěrů, resp. úvěrů v selhání. Evropská komise představí Radě ECOFIN čtvrtou zprávu o pokroku v plnění Akčního plánu pro řešení úvěrů v selhání. Ačkoliv podíl úvěrů v selhání klesá napříč všemi členskými státy EU, všechny země se shodují na potřebě jejich dalšího snižování.

Ministři budou informování o stavu projednávání legislativy zavádějící společný systém daně z finančních transakcí (FTT). V minulosti se na něm nepodařilo dospět ke shodě na úrovni EU, proto začalo v roce 2013 jedenáct zemí spolupracovat v rámci tzv. „posílené spolupráce“. Česká republika se této spolupráce vedoucí ke zdanění finančních transakcí neúčastní.

Bez diskuse by ministři měli schválit pravidelnou zprávu Rady ECOFIN Evropské radě o vývoji v oblasti daní během rumunského předsednictví.

Rada bude v rámci provádění Evropského semestru debatovat o horizontální zprávě ke každoročním doporučením pro jednotlivé členské státy v oblasti reforem a hospodářských politik.

V rámci rozpočtového dohledu by Rada měla ukončit proceduru při nadměrném schodku se Španělskem. V případě Rumunska a Maďarska pak bude přijímat rozhodnutí a doporučení týkající se procedury významného odchýlení od jejich střednědobého rozpočtového cíle. Jedná se o kroky v rámci preventivní a části Paktu o stabilitě a růstu, které mají předcházet vzniku závažnějších obtíží v oblasti veřejných financí.

Dalším tématem budou otázky klimatu – Evropská komise předložila v listopadu loňského roku sdělení Čistá planeta pro všechny: Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní konkurenceschopné klimaticky neutrální ekonomiky. Jeho aspekty související s hospodářskými a finančními otázkami jsou předkládány Radě ECOFIN k diskusi.

Rada ECOFIN též bude seznámena s výsledky zasedání ministrů financí zemí G20, které se konalo počátkem června v Japonsku.

Před začátkem zasedání Rady ECOFIN se uskuteční pravidelné výroční zasedání guvernérů Evropské investiční banky.

Příští zasedání Rady EU ve formaci ministrů financí a hospodářství proběhne dne 9. července v Bruselu, již pod vedením finského předsednictví.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář