CZ EN

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) proběhne 12. února 2019

Jednání Rady ECOFIN se bude konat v úterý 12. února v Bruselu. Vedoucí delegace České republiky bude ministryně financí Alena Schillerová.

Evropští ministři financí se budou věnovat hospodářské a měnové unii, evropskému systému dohledu nad finančním trhem, rozpočtu EU a daňovým otázkám.

Jednání bude tradičně předcházet zasedání Euroskupiny, to proběhne v pondělí 11. února, a to jak v omezeném, tak i rozšířeném formátu (tj. včetně zemí mimo eurozónu). Rozšířená euroskupina se bude, v návaznosti na prohlášení Eurosummitu v rozšířeném formátu ze 14. prosince 2018, věnovat debatě o rozpočtovém nástroji pro konvergenci a konkurenceschopnost v eurozóně.

Stěžejním tématem Rady ECOFIN bude návrh Evropské komise na postupné opouštění jednomyslného rozhodování Rady ve vybraných otázkách daňové politiky a jeho nahrazení hlasováním kvalifikovanou většinou. Ministři tak budou reagovat na Sdělení Evropské komise Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU z 15. ledna t.r.

Nizozemský ministr financí rovněž představí svým kolegům dokument stručně shrnující vliv letecké dopravy na klimatickou změnu a znázorňující možné způsoby zdanění letecké dopravy v Evropě.

Únorový ECOFIN bývá tradičně věnován otázkám ročního rozpočtu Evropské unie. Ministři se na základě výroční zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) budou věnovat hodnocení využívání prostředků rozpočtu EU v roce 2017. Očekává se, že ministři schválí doporučení Rady Evropskému parlamentu ohledně udělení tzv. absolutoria Komisi, jakožto instituci zodpovědné za plnění unijního rozpočtu. Kromě toho budou ministři schvalovat zásady pro návrh rozpočtu EU pro rok 2020.

Ministři se pokusí dosáhnout dohody nad zbývajícími částmi legislativního balíčku k přezkumu evropského dohledu nad finančním trhem. Balíček, zahrnující mimo jiné revizi jednotlivých nařízení upravujících činnost Evropských orgánů dohledu (EBA, ESMA, EIOPA) a Evropské rady pro systémová rizika, vydala Evropská komise v září 2017. O rok později byla do balíčku začleněna problematika praní špinavých peněz a financování terorismu, nad kterou již bylo dosaženo v Radě shody. Rada ECOFIN bude schvalovat obecný přístup k celkovému balíčku tak, aby mohlo být zahájeno vyjednávání s Evropským parlamentem.

Rada by měla schválit Závěry ke Zprávě o fiskální udržitelnosti 2018. Tu vydává Evropská komise jednou za tři roky a je využívána k formulaci požadavků a doporučení v rámci Paktu o stabilitě a růstu a evropského semestru.

Ministři budou dále informováni o aktuálním stavu projednávání legislativních návrhů v oblasti finančních služeb. Obvyklým tématem pracovní snídaně ministrů je aktuální hospodářská situace.

Příští zasedání Rady EU ve formaci ministrů financí a hospodářství proběhne dne 12. března v Bruselu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář