CZ EN

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) proběhne 22. ledna 2019

První jednání Rady ECOFIN za předsednictví Rumunska v Radě EU se bude konat v úterý 22. ledna v Bruselu. Vedoucí delegace České republiky bude ministryně financí Alena Schillerová.

Evropští ministři financí se budou věnovat Hospodářské a měnové unii, Evropskému semestru, dohledu nad finančním trhem EU a novému programu InvestEU.

Jednání tradičně předchází pondělní zasedání Euroskupiny, jež se bude konat jak v omezeném, tak i rozšířeném formátu (tj. včetně zemí mimo eurozónu). Euroskupina se bude věnovat výstupům Eurosummitu v rozšířeném formátu, který ve svém prohlášení ze 14. prosince 2018 vytyčil další program práce v oblasti prohlubování Hospodářské a měnové unie (HMU).

Tématem úterní pracovní snídaně ministrů bude kromě tradiční aktuální hospodářské situace i diskuse o prioritách Rady EU pro příští institucionální cyklus Evropské unie, který započne květnovými volbami do Evropského parlamentu, respektive jmenováním nové Evropské komise na podzim tohoto roku.

Pravidelným lednovým tématem ECOFINu je pracovní program předsednictví v Radě EU, kterého se v lednu ujalo Rumunsko.

Ministři rovněž budou diskutovat podmínky fungování nově navrhovaného programu InvestEU, který má v rozpočtu EU na období 2021 – 2027 zastřešit všechny finanční nástroje (tj. vratné finanční pomoci) řízené Evropskou komisí a sjednotit tím jejich podmínky pro implementaci. Ministři stanoví vodítka pro další technickou práci.

Politická diskuse ministrů se také očekává v případě přezkumu Evropského dohledu nad finančním trhem. Legislativní balíček, zahrnující mimo jiné revizi jednotlivých nařízení upravujících činnost Evropských orgánů dohledu a Evropské rady pro systémová rizika, vydala Evropská komise v září 2017. V září 2018 do balíčku byla začleněna ještě problematika praní špinavých peněz a financování terorismu. Rada ECOFIN se nyní bude zabývat procedurálním postupem projednávání celého balíčku.

Ministři budou dále rumunským předsednictvím informováni o aktuálním stavu projednávání legislativních návrhů v oblasti finančních služeb.

Pravidelně se lednový ECOFIN zabývá dokumenty souvisejícími s novým cyklem tzv. Evropského semestru, který je základním nástrojem pro koordinaci hospodářských a fiskálních politik států EU. Ministři schválí podzimní balíček dokumentů, který Evropská komise vydala 21. listopadu 2018. Balíček obsahuje Roční analýzu růstu 2019, Zprávu mechanismu varování 2019 a návrh doporučení pro hospodářskou politiku zemí eurozóny.

Příští zasedání Rady EU ve formaci ministrů financí a hospodářství proběhne dne 12. února v Bruselu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář