CZ EN

Rada ECOFIN k rozpočtu EU a evropskému semestru

V úterý 9. července proběhlo v Bruselu zasedání Rady ECOFIN. Ministři financí se věnovali zejména evropskému semestru a financování rozpočtu EU. Českou delegaci vedla náměstkyně ministryně financí Lenka Dupáková.

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí EU proběhlo poprvé pod vedením finského předsednictví, které představilo své priority pro nadcházející pololetí v hospodářské a finanční oblasti. Rada ECOFIN v rámci provádění evropského semestru také schválila doporučení pro jednotlivé členské státy v oblasti hospodářských politik.

Ministři byli rovněž informováni o vývoji reformy příjmové strany rozpočtu EU, zejm. o návrhu tzv. nových vlastních zdrojů EU pro Víceletý finanční rámec EU na léta 2021 - 2027. „Jsem přesvědčena, že diskuse nad podobou příjmové strany rozpočtu EU by se měla odvíjet od klíčového principu zjednodušení systému financování. Rozpočet EU by tak měl být financován pouze tradičními vlastními zdroji, jako jsou cla, a dále zdrojem z HND, který nejlépe vystihuje ekonomickou vyspělost členských států a zaručuje spravedlivé rozdělení finanční zátěže. Nicméně jsem stejně jako většina ministrů vyjádřila otevřenost se případnými návrhy na nové vlastní zdroje zabývat, otevření diskuse by však nemělo přinést zpoždění v přijetí dohody k VFR“, řekla k této problematice náměstkyně Lenka Dupáková.

V závěru jednání informoval nizozemský ministr financí své kolegy o výsledcích konference ke stanovování cen uhlíku a daních z letecké dopravy, která proběhla v Haagu v závěru června.

Zasedání Rady ECOFIN již tradičně předcházelo jednání Euroskupiny, která se v rozšířeném formátu zabývala výstupy z červnového eurosummitu a potvrdila harmonogram prací do prosince tohoto roku v oblasti prohlubování hospodářské a měnové unie.

Příští zasedání Rady EU ve formaci ministrů financí a hospodářství proběhne 10. října 2019 v Lucemburku, v půli září mu bude předcházet společné neformální zasedání ministrů a guvernérů centrálních bank.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář