CZ EN

Rada ECOFIN k energetickému zdanění či praní špinavých peněz

Poslední jednání Rady ECOFIN pod vedením finského předsednictví proběhlo ve čtvrtek 5. prosince 2019 v Bruselu. Českou delegaci vedla náměstkyně ministryně financí pro mezinárodní vztahy a finanční trhy Lenka Dupáková. Rada přijala mj. závěry, které stanovují další postup EU v oblastech energetického zdanění, financování rozvojové spolupráce či boje proti praní špinavých peněž a financování terorismu.

V úvodu Rady ECOFIN představilo finské předsednictví ministrům zprávu o pokroku při budování bankovní unie za posledních šest měsíců.

V oblasti daní Rada přijala závěry ke zdanění energií, které vymezují další kroky v kontextu toho, že stávající směrnice o zdanění energií z roku 2003 neodpovídá jak současným výzvám v oblasti ochrany klimatu, tak technologickému pokroku.

„Sdílíme názor, že stávající energetická daňová směrnice je zastaralá a proto vítáme její revizi, která bude zahrnovat jak environmentální, tak technické aspekty“, uvedla náměstkyně Lenka Dupáková.

Evropská komise také informovala ministry o pokroku v plnění akčního plánu k udržitelnému financování z března 2018 a představila své budoucí plány v oblasti zeleného financování, které má přispět ke zmírnění emisí oxidu uhličitého a s tím souvisejících dopadů na klima. Kromě toho Rada schválila svůj plán aktivit v oblasti klimatické politiky.

V oblasti naplňování Strategické agendy EU 2019 - 2024 schválila Rada závěry definující strategické priority v oblasti boje proti praní špinavých peněz a boje proti financování terorismu. Ty by měly sloužit jako vodítka pro Evropskou komisi při odstraňování nedostatků současné regulace.

„V oblasti dohledu bude klíčové rozdělení pravomocí mezi evropským orgánem a národními dohledy, které by mělo být provedeno velmi opatrně a citlivě“, řekla k této problematice náměstkyně Lenka Dupáková.

V oblasti finančních služeb ministři přijali společné prohlášení Rady a Evropské komise k problematice tzv. „stablecoins“, jež jsou druhem virtuálních měn, a návrh závěrů Rady k dalšímu prohlubování Unie kapitálových trhů (CMU). Tradičním bodem pak byla pravidelná informace Evropské komise a předsednictví o projednávání aktuálních legislativních návrhů v oblasti finančních služeb.

Ministři rovněž přijali závěry Rady k posílení evropské finanční architektury pro rozvojovou politiku EU.

Zasedání Rady předcházelo již tradičně setkání Euroskupiny v rozšířeném formátu, jehož tématem byla příprava zprávy pro prosincový eurosummit.

Příští zasedání Rady ECOFIN proběhne 21. ledna 2020 v Bruselu, již pod vedením chorvatského předsednictví.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář