CZ EN

Rada ECOFIN k daňovým otázkám a rozpočtu EU

Stěžejním tématem únorového zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) byl návrh Evropské komise na postupné opouštění jednomyslného rozhodování Rady ve vybraných otázkách daňové politiky a jeho nahrazení hlasováním kvalifikovanou většinou.

Ministři v politické rozpravě reagovali na Sdělení Evropské komise pod názvem „Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU“ z poloviny ledna 2019. Hlavní myšlenkou sdělení Evropské komise je plán na postupné opouštění jednomyslnosti ve vybraných oblastech daňové politiky a její nahrazení hlasováním kvalifikovanou většinou.

“Zdanění je extrémně důležitá a vysoce citlivá oblast politického rozhodování. Výběr daní je klíčový pro řádné řízení státního rozpočtu a z tohoto důvodu by daňové otázky měly být i nadále rozhodovány jednomyslně členskými státy“, podotkla v diskusi k tomuto tématu ministryně Alena Schillerová a dále zdůraznila, že „Česká republika bude pokračovat v podpoře jednomyslného rozhodování v oblasti daní“.

Rozhodování o daních má bezprostřední vliv na správu státu a v krajním případě by mohlo dojít k situacím, kdy by přehlasovaný stát neměl prostředky na plnění jím definovaného legitimního programu a cílů. Důležitým aspektem pro hodnocení, je rovnováha mezi efektivitou a legitimitou rozhodování v mezinárodní organizaci. Přílišný důraz na efektivitu by mohl být na škodu legitimitě.

Rada ECOFIN se dále věnovala problematice ročního rozpočtu EU a schválila zásady pro návrh rozpočtu na rok 2020. Ministři rovněž dosáhli dohody nad zbývajícími částmi legislativního balíčku k přezkumu evropského dohledu nad finančním trhem, schválili také závěry ke Zprávě o fiskální udržitelnosti 2018.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.