CZ EN

Rada ECOFIN k daňovým otázkám

Ministři financí se v úterý 12. března zabývali zejména daňovými otázkami a podporou investičního prostředí. Vedoucí české delegace byla ministryně financí Alena Schillerová.

Radě ECOFIN dominovala daňová témata. V oblasti spotřebních daní se jedná o daňový balíček, který obsahuje mimo jiné směrnici upravující strukturu spotřebních daní u alkoholických nápojů. Ministryně financí vystoupila proti návrhu na zavedení osvobození nebo nízkého zdanění lihu vyrobeného v domácnostech nebo v malých lihovarech. „Po neblahých zkušenostech, jaké zažila Česká republika s metanolovou aférou, je pro mě představa takovéto podoby domácího pálení nepřijatelná. Jednoznačně jsem se také vymezila proti diskutovanému limitu doma vypáleného alkoholu ve výši 175 litrů na domácnost, který je nepřijatelně vysoký“, uvedla ministryně Alena Schillerová. Zmíněný daňový balíček dále obsahuje směrnici o obecné úpravě spotřebních daní. „Považuji včasné zavedení elektronického sledování pohybu zboží uvolněného do volného daňového oběhu za klíčové. Jsem přesvědčena, že výsledky tohoto kroku budou viditelným přínosem jak pro obchodní odvětví, tak pro daňovou správu“, komentovala ministryně proběhlou debatu. K oběma návrhům se vrátí Rada ECOFIN na svém květnovém zasedání.

Rada pokračovala v rozpravě o návrhu na zdanění digitálních služeb (návrh směrnice o dani z digitálních služeb s omezeným rozsahem a zaměřením se pouze na online cílenou reklamu - DAT). Ministryně financí v rámci diskuse řekla: „Podporuji dohodu na zavedení směrnice DST, stejně jako podporuji nový kompromisní text směrnice DAT. Stále se sice domnívám, že globální řešení na úrovni OECD by bylo vhodnější než řešení na úrovni EU, ale jsem připravena jej jako časově omezené podpořit“.

Vzhledem k tomu, že Rada ECOFIN kvůli přetrvávající opozici několika ČS jednomyslné dohody nedosáhla, zaměří se nyní EU na to, aby co nejefektivněji přispěla ke globálnímu řešení.

V nelegislativní části jednání ministři přijali aktualizaci unijního seznamu nespolupracujících jurisdikcí v oblasti daní.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář