CZ EN

Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) se uskuteční 5. prosince 2019

Poslední jednání Rady ECOFIN pod vedením finského předsednictví proběhne ve čtvrtek 5. prosince v Bruselu. Delegaci ČR povede náměstkyně sekce pro mezinárodní vztahy a finanční trhy, paní Lenka Dupáková.

Cílem finského předsednictví je uzavřít maximální počet iniciativ, kterým se posledních šest měsíců intenzivně věnovalo. Rada by proto měla přijmout řadu závěrů, které vytyčí další kroky EU v oblastech energetického zdanění, financování rozvojové spolupráce či boje proti praní špinavých peněž a financování terorismu.

Zasedání Rady ECOFIN bude předcházet setkání Euroskupiny v rozšířeném formátu, jehož tématem bude především příprava zprávy pro prosincový eurosummit. Zpráva by měla obsahovat aktualizovaný plán prací na dokončení bankovní unie, především ve vztahu k návrhu na Evropský systém pojištění vkladů (EDIS), zhodnotit pokrok při reformě smlouvy zakládající Evropský mechanismus stability (ESM) a shrnout průběh jednání o rozpočtovém nástroji na podporu konvergence a konkurenceschopnosti (BICC).

V rámci samotné Rady ECOFIN představí finské předsednictví ministrům svou zprávu o pokroku při budování bankovní unie za posledních šest měsíců. Evropská komise bude informovat o provádění Akčního plánu k řešení tzv. úvěrů v selhání.

V oblasti daní by Rada měla přijmout závěry ke zdanění energií. Navržené závěry vymezují další kroky v kontextu toho, že stávající směrnice o zdanění energií z roku 2003 neodpovídá jak současným výzvám v oblasti ochrany klimatu, tak technologickému pokroku. Dánsko bude členy Rady informovat ohledně dalšího posílení seznamu nespolupracujících jurisdikcí v oblasti daní. Švédsko vystoupí k návrhu revize směrnice o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček v kontextu boje proti tzv. agresivnímu daňovému plánování.

Evropská komise informuje ministry o pokroku v plnění akčního plánu k udržitelnému financování z března 2018 a představí své budoucí plány v oblasti zeleného financování, které má přispět ke zmírnění emisí CO2 a souvisejících dopadů na klima. Kromě toho by Rada ECOFIN měla schválit svůj plán aktivit v oblasti klimatické politiky.

Ministři by rovněž měli přijmout závěry Rady ohledně nového nastavení evropské finanční architektury pro rozvojovou politiku EU.

V rámci naplňování Strategické agendy EU 2019 – 2024 by Rada měla schválit závěry definující strategické priority v oblasti boje proti praní peněz a boje proti financování terorismu. Závěry Rady by měly sloužit jako vodítka pro Evropskou komisi pro budoucí práci na odstranění nedostatků současné regulace.

V oblasti finančních služeb by ministři měli přijmout společné prohlášení Rady a Evropské komise k problematice tzv. „stablecoins“, jež jsou druhem virtuálních měn, a návrh závěrů Rady k dalšímu prohlubování Unie kapitálových trhů (CMU). Tradičním bodem pak bude pravidelná informace Evropské komise a předsednictví o projednávání aktuálních legislativních návrhů v oblasti finančních služeb.

V neposlední Radě se ministři budou věnovat implementaci pravidel rozpočtového dohledu stanovených v rámci Paktu o stabilitě a růstu.

Příští zasedání Rady ECOFIN proběhne 21. ledna 2020 v Bruselu pod vedením chorvatského předsednictví.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář