CZ EN

Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) se bude konat 10. října 2019

Jednání Rady ECOFIN proběhne ve čtvrtek 10. října v Lucemburku. Vedoucí delegace České republiky bude místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Ministři financí budou jednat především o opatřeních proti praní špinavých peněz, koordinaci hospodářských politik a společné pozici EU pro nadcházející mezinárodní jednání.

Zasedání Rady ECOFIN bude předcházet pravidelné setkání Euroskupiny v rozšířeném formátu, které se uskuteční ve středu 9. října odpoledne. Předmětem jednání budou zbývající otevřené otázky týkající se jak Nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost v eurozóně (BICC), který bývá též označován jako tzv. rozpočet eurozóny, tak i nástroje pro země mimo eurozónu.

Rada ECOFIN vyhodnotí stav provádění akčního plánu k boji proti praní špinavých peněz a ministři budou rovněž diskutovat o společném přístupu k vysoce rizikovým třetím zemím z hlediska dodržování pravidel proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Ministři zhodnotí zkušenosti získané z letošního cyklu Evropského semestru, který vyvrcholil v červenci přijetím doporučení pro členské státy v oblasti fiskálních a hospodářských politik. Evropský semestr je hlavním nástrojem koordinace hospodářských politik zemí EU.

Dále budou ministři seznámeni s výsledky práce pracovní skupiny na vysoké úrovni, která se zabývá možnostmi nového nastavení evropské finanční architektury pro rozvojovou politiku.

Prezident Evropského účetního dvora ministrům představí výroční zprávu této instituce o plnění rozpočtu Evropské unie za předchozí rok.

Rada ECOFIN schválí společnou pozici zemí EU pro nadcházející mezinárodní zasedání zemí G20 a Mezinárodního měnového fondu, která proběhnou ve dnech 17. – 19. října ve Washingtonu. Podána bude též informace o dobrovolné mezinárodní iniciativě Koalice ministrů financí pro boj s klimatickou změnou. Komise rovněž informuje ministry o postupu prací na mezinárodní platformě k udržitelným financím.

V návaznosti na neformální zasedání ECOFINu minulý měsíc v Helsinkách budou ministři informování o plánech na další rozvoj Unie kapitálových trhů (CMU).

Pravidelným bodem pak je informace o projednávání aktuálních legislativních návrhů v oblasti finančních služeb a zhodnocení implementace platné legislativy v téže oblasti.

Příští řádné zasedání Rady EU ve formaci ministrů financí a hospodářství proběhne 8. listopadu v Bruselu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář