CZ EN

Neformální zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank ve dnech 5. – 6. dubna 2019 v Bukurešti

Neformální zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank pořádá rumunské předsednictví v Radě EU ve dnech 5. – 6. dubna v Bukurešti. Českou delegaci povede ministryně financí Alena Schillerová, za ČNB se zúčastní viceguvernér Marek Mora. Hlavními tématy jednání bude rozpočet EU, Unie kapitálových trhů a daňové systémy.

Ministři povedou neformální diskusi o připravovaném Víceletém finančním rámci EU pro roky 2021 - 2027. Jeho návrh vydala Evropská komise 2. května 2018 a dojednán by měl být do podzimu tohoto roku. Ač je primárně vyjednáván v jiné formaci Rady EU (Rada pro obecné záležitosti), rumunské předsednictví předkládá ministrům financí k diskusi témata s přesahem do působnosti Rady ECOFIN – například otázky financování budoucího rozpočtu, nebo jeho podmíněnost a provázanost s tzv. Evropským semestrem.

Na společném zasedání ministrů a guvernérů budou diskutovány priority EU v působnosti Rady ECOFIN pro následující institucionální cyklus, tj. pro období po volbách do Evropského parlamentu a ustavení nové Evropské komise.

Druhým bodem společného zasedání bude současný stav tzv. Unie kapitálových trhů (CMU) a možný další vývoj. Cílem unie kapitálových trhů, která vznikla v roce v roce 2015 jakou součást tzv. Junckerova plánu, je posílení hospodářského růstu v EU prostřednictvím vytvoření hlubších, diverzifikovanějších a likvidnějších kapitálových trhů a odstraněním překážek pro přeshraniční investice. Dokončena by měla být do konce roku 2019. Ministři by společně s guvernéry měli diskutovat o přesazích a propojení kapitálové unie s aktuálními výzvami, jakými jsou digitální ekonomika, nebo trend „ozeleňování“ ekonomiky.

Druhý den jednání bude věnován daním a veřejným financím. Rumunské předsednictví by nejprve rádo prodiskutovalo dopady zvýšené mobility pracovníků uvnitř EU na daňové systémy a veřejné finance. Druhý tematický blok by pak měl být věnován možnostem daňových systémů podporovat udržitelný hospodářský růst.

Ministři by rovněž měli schválit společnou pozici EU na mezinárodní zasedání Výboru IMFC a zemí G20, která proběhnou v rámci jarního zasedání Skupiny Světové banky a Mezinárodního měnového fondu od 12. do 14. dubna ve Washingtonu.

Na okraji neformálního ECOFINu se rovněž sejde euroskupina, která bude v rozšířeném složení za účasti zemí mimo eurozónu pokračovat v debatách o tzv. rozpočtu eurozóny, který by dle prohlášení Eurosummitu z prosince minulého roku měl být dokončen do června 2019.

Příští řádné zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) se uskuteční 17. května v Bruselu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.