CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) proběhne 13. července 2018 v Bruselu

Vedoucí delegace České republiky na zasedání Rady ECOFIN bude ministryně financí Alena Schillerová.

Evropští ministři financí se budou věnovat daňovým otázkám, budou informování o nových rozpočtových nástrojích a diskutovat budou pracovní program rakouského předsednictví na následující pololetí.

Jednání bude tradičně předcházet zasedání euroskupiny, ministři financí zemí EU rovněž podepíší Chartu celních správ při příležitosti oslav 50 let celní unie.

Na pracovní snídani by měli být ministři kromě obvyklé diskuse o aktuální hospodářské situaci rovněž informováni o stavu daňové reformy v USA. Evropská komise dále ministrům představí tři nové rozpočtové nástroje pro stabilní eurozónu a konvergenci k ní, s nimiž v návaznosti na balíček k prohlubování HMU počítá v návrhu Víceletého finančního rámce 2021- 2027. Konkrétně se jedná o Program na podporu reforem, Evropskou funkci investiční stabilizace a program InvestEU.

Na žádost ČR zařadilo rakouské předsednictví (AT PRES) na program jednání návrh na rozšíření mechanismu přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge mechanismu). Jedná se o návrh týkající se problematiky podvodů na DPH, který Evropská komise vydala na konci roku 2016. Umožnil by členským státům, které splní stanovené podmínky, zažádat o uplatnění dočasné výjimky na zavedení plošného mechanismu reverse charge na domácí zdanitelná plnění převyšující 10 000 EUR. ČR dlouhodobě považuje rozšíření tohoto mechanismu za efektivní nástroj boje proti daňovým podvodům. Naposledy byl návrh projednáván v květnu 2018, kdy byl některými státy zablokován. Dalším daňovým bodem jsou sazby DPH na elektronické publikace. Návrh by umožnil zavést u elektronických knih stejné (snížené) sazby DPH jako u běžných publikací. Návrh byl předložen v prosinci 2016 v kontextu iniciativ v oblasti jednotného digitálního trhu. Rakouské předsednictví předpokládá výměnu názorů ministrů k oběma legislativním návrhům a pokusí se zjistit, jaké jsou možnosti pro dosažení dohody.

Ministrům bude dále poskytnuta pravidelná informace předsednictví o aktuálním stavu projednávání legislativních návrhů v oblasti finančních služeb.

V nelegislativní části jednání představí Rakousko svůj pracovní program, priority a cíle ve finanční oblasti na následující pololetí, následně k programu AT PRES proběhne výměna názorů ministrů.

Ministři se ve své diskusi rovněž vrátí k červnovému zasedání Evropské rady, kdy Rakousko bude informovat o svém plánu činností, jež souvisí s částmi Závěrů Evropské rady, které se dotýkají působnosti Rady ECOFIN, zejména pak daňové oblasti.

Rada ECOFIN schválí společnou pozici EU na jednání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20, které proběhne ve dnech 21. – 22. července v Buenos Aires.

Rada též formálně bez diskuse schválí návrhy doporučení členským států k národním programům reforem a stanoviska k aktualizovaným programům stability a konvergenčním programům, kterými se zabývala již na minulém zasedání a následně byly postoupeny Evropské radě 28. - 29. června. Návrhy jsou součástí tzv. evropského semestru, který je rámcem pro koordinaci hospodářských a rozpočtových politik zemí EU.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.