CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) proběhne 22. června 2018 v Lucemburku

Vedoucí delegace České republiky na zasedání Rady ECOFIN bude ministryně financí Alena Schillerová.

Evropští ministři financí se budou věnovat prohlubování hospodářské a měnové unie, evropskému semestru, připravenosti členských států na vstup do eurozóny a daňové legislativě.

Jednání bude předcházet zasedání euroskupiny jak v omezeném, tak poté i v rozšířeném formátu, tedy včetně zemí stojících mimo eurozónu. Tématem jednání rozšířené euroskupiny je už od prosince 2017 prohlubování Hospodářské a měnové unie (HMU) směrem k bankovní unii a k budoucí roli Evropského mechanismu stability. Rozšířená euroskupina tak připraví jednání eurosummitu v rozšířeném formátu, který by na konci června měl určit další směřování prohlubování HMU.

Na pracovní snídani budou ministři financí tradičně diskutovat o aktuální hospodářské situaci.

S cílem snížit objem daňových úniků v oblasti DPH předložila Evropská komise na konci minulého roku návrh na změnu nařízení o správní spolupráci. Cílem návrhu je prohloubení mezinárodní správní spolupráce mezi finančními správami členských států a zavedení užší spolupráce s celní správou, Europolem a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) za účelem boje proti třem nejrozšířenějším a nejvýznamnějším podvodům v oblasti DPH v EU. Na květnovém zasedání ECOFINu se nepodařilo dosáhnout shody, nyní se předpokládá schválení návrhu bez diskuse.

Ministři budou rovněž schvalovat balíček opatření v oblasti DPH (tzv. quick fixes) vedoucí k nápravě nedostatků stávajícího systému DPH v oblasti přeshraničních obchodů v EU mezi podniky, a to ještě před tím, než bude zaveden konečný systém DPH.

Dále Rada ECOFIN přijme zprávu o pokroku prací na Evropském systému pojištění vkladů (EDIS) za první pololetí roku 2018. EDIS patří do skupiny návrhů vedoucích k dokončení bankovní unie. Schválen na politické úrovni bude moci být až poté, co dojde k dostatečnému snížení rizik v bankovním sektoru. Podmínku, že nejprve musejí být rizika snížena, aby mohla být sdílena, si stanovila Rada ECOFIN ve svém plánu prací (tzv. Roadmap) v červnu 2016.

Následně si ministři vyslechnou pravidelnou informaci předsednictví o aktuálním stavu projednávání legislativních návrhů v oblasti finančních služeb a budou informováni o průběhu projednávání návrhu směrnice o insolvenci, restrukturalizaci a druhé šanci, který je primárně v působnosti Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci.

Pravidelným červnovým bodem na Radě ECOFIN v rámci tzv. evropského semestru, který je rámcem pro koordinaci hospodářských a rozpočtových politik zemí EU, jsou návrhy doporučení členským států k národním programům reforem a stanoviska k aktualizovaným programům stability a konvergenčním programům. Ta budou následně postoupena ke schválení na vrcholný summit EU (Evropská rada), který proběhne 28. – 29. června.

V rámci implementace Paktu o stabilitě a růstu, který stanovuje pravidla pro rozpočtový dohled v Evropské unii, přijmou ministři doporučení Rumunsku a Maďarsku k nápravě závažného odchýlení od cesty ke střednědobému rozpočtovému cíli a ukončí postup při nadměrném schodku vedený s Francií.

V neposlední řadě si ministři vymění názory na konvergenční zprávy Evropské komise a Evropské centrální banky, které se zabývají připraveností pro přijetí eura u těch členských států, které mají na přijetí společné měny dočasnou výjimku.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.