CZ EN

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) proběhne 4. prosince 2018

Poslední zasedání Rady ECOFIN za předsednictví Rakouska v Radě EU se bude konat v úterý 4. prosince v Bruselu. Vedoucí delegace České republiky bude náměstkyně pro řízení sekce Mezinárodní vztahy a finanční trhy Lenka Dupáková.

Evropští ministři financí se budou věnovat návrhu na zdanění digitálních služeb, posilování bankovní unie a Evropskému semestru.

Jednání bude tradičně předcházet zasedání Euroskupiny, jež se v pondělí 3. prosince bude konat jak v omezeném, tak i rozšířeném formátu (tj. včetně zemí mimo eurozónu). Tématem jednání euroskupiny bude příprava Eurosummitu v rozšířeném formátu, který proběhne dne 14. 12. 2018 na okraji prosincového zasedání Evropské rady (13. - 14. 12.). Jeho hlavním tématem bude prohlubování Hospodářské a měnové unie (HMU).

Tématem úterní pracovní snídaně ministrů bude kromě aktuální hospodářské situace i chystaný materiál Evropské komise k mezinárodní roli eura.

Důležitým tématem Rady ECOFIN bude opět daň z digitálních služeb (DST), která je součástí legislativního balíčku vydaného Evropskou komisí v březnu 2018. Argumentem pro změnu současného systému je, že platná pravidla mezinárodního zdaňování příjmů již neodpovídají dnešním vysoce digitalizovaným obchodním modelům. Na základě nové koncepce zdanění digitální ekonomiky by každá společnost měla platit spravedlivý podíl daně v daném členském státě EU. DST má být krátkodobým řešením do doby, než bude nalezena shoda na trvalé změně způsobu zdanění digitálních služeb. Ministři by měli dosáhnout dohody a legislativní návrh na zavedení daně z digitálních služeb schválit.

Bez diskuse by pak Rada ECOFIN měla schválit pravidelnou zprávu pro Evropskou radu o daňových otázkách, která se zabývá pokrokem dosaženým za rakouského předsednictví v daňové oblasti.

Významným bodem agendy budou i dvě otázky související s bankovní unií. Rada ECOFIN by měla přijmout výsledky trialogu s Evropským parlamentem, pokud jde o tzv. bankovní balíček, jež představuje rozsáhlý soubor legislativních návrhů z listopadu 2016 obsahující směrnici a nařízení o kapitálových a dalších obezřetnostních požadavcích (CRD/CRR), směrnici o ozdravných postupech a řešení krize (BRRD) a nařízení zřizující jednotný mechanismus pro řešení krize (SRMR). Ministři financí nad balíčkem dosáhli shody v květnu t. r. Druhým tématem, souvisejícím s bankovní unií, je Evropský systém pojištění vkladů (EDIS), u něhož bude projednána zpráva o pokroku u tohoto legislativního návrhu.

Ministři budou dále rakouským předsednictvím informováni o aktuálním stavu projednávání legislativních návrhů v oblasti finančních služeb a o pokroku v plnění Akčního plánu k nevýkonným úvěrům z července 2017.

Tradičním bodem prosincového ECOFINu je zahájení nového cyklu tzv. Evropského semestru, který je základním nástrojem pro koordinaci hospodářských a fiskálních politik států EU. Ministři financí budou seznámeni s podzimním balíčkem dokumentů, který Evropská komise vydala 21. listopadu. Jedná se o Roční analýzu růstu 2019, Zprávu mechanismu varování 2019 a návrh doporučení pro hospodářskou politiku zemí eurozóny.

Příští řádné zasedání Rady EU ve formaci ministrů financí a hospodářství proběhne dne 22. ledna 2019 v Bruselu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář