CZ EN

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) proběhne 6. listopadu 2018

Další pravidelné zasedání Rady ECOFIN pod rakouským předsednictvím EU se bude konat v úterý 6. listopadu v Bruselu. Vedoucí delegace České republiky bude ministryně financí Alena Schillerová.

Evropští ministři financí se budou věnovat návrhu na zdanění digitálních služeb, přijmou Závěry rady k financování klimatu a ke statistice, budou seznámeni s výsledky výroční zprávy Evropského účetního dvora o implementaci rozpočtu EU a vyslechnou si rovněž informaci o průběhu zasedání zemí G20 a orgánů Mezinárodního měnového fondu.

Jednání bude předcházet zasedání Euroskupiny, jež se v pondělí 5. října bude konat jak v omezeném, tak i rozšířeném formátu (tj. včetně zemí mimo eurozónu).

V úterý na pracovní snídani by měli ministři financí tradičně debatovat o aktuální hospodářské situaci. Kromě toho projednají výroční zprávu Evropské fiskální rady (EFB). Ta funguje od října 2016 a jejím cílem jsou hodnocení provádění fiskálního rámce EU, poradenství ohledně nastavení fiskální politiky eurozóny, spolupráce s národními fiskálními institucemi a poskytování ad hoc poradenství Evropské komisi.

Hlavním tématem ECOFINu bude politická diskuse týkající se daně z digitálních služeb (Digital services tax - DST), která je součástí legislativního balíčku vydaného Evropskou komisí v březnu 2018. Hlavním důvodem pro změnu současného systému je, že platná pravidla mezinárodního zdaňování příjmů již neodpovídají dnešním vysoce digitalizovaným obchodním modelům. Nová koncepce zdanění digitální ekonomiky má zajistit, aby každá společnost platila spravedlivý podíl daně v daném členském státě EU. DST má být krátkodobým řešením do doby, než bude nalezena shoda na trvalé změně způsobu zdanění digitálních služeb. Ministři navážou na diskusi, která k tématu proběhla na zářijovém neformálním zasedání ve Vídni.

Ministři budou dále informováni rakouským předsednictvím o aktuálním stavu projednávání legislativních návrhů v oblasti finančních služeb.

Rada ECOFIN bude také seznámena s výsledky výroční zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) o provádění rozpočtu Evropské unie za rok 2017. EÚD ve své zprávě hodnotí, zda jsou výdajové a příjmové operace rozpočtu EU v souladu s předpisy EU.

Ministři dále schválí Závěry Rady ke statistickému balíčku, které zhodnotí vývoj v oblastech, které si ministři vytýčili před rokem jako prioritní, jako například statistika trhu nemovitostí, vládní finanční statistika, sociální statistika nebo statistika spojená s globalizací.

Ministři by měli rovněž potvrdit závazek EU a jejích členských států týkající se zvyšování mezinárodního financování v oblasti klimatu jako součást cíle rozvinutých zemí společně mobilizovat 100 mld. USD ročně v letech 2020 – 2025, a to pro účely předcházení změnám klimatu a adaptace na klimatickou změnu.

Kromě toho bude Rada ECOFIN seznámena s výsledky jednání ministrů a guvernérů centrálních bank zemí G20 a zasedání výboru Mezinárodního měnového a finančního výboru (International Monetary and Financial Committee), který je poradním orgánem Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu (MMF). Tato jednání probíhají pravidelně na okraj výročního zasedání MMF a skupiny Světové banky, přičemž poslední se konalo v říjnu na Bali.

Na okraji každé listopadové Rady ECOFIN probíhá pravidelný výroční dialog ministrů financí EU s ministry financí zemí Evropského sdružení volného obchodu (Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island). Jeho letošním tématem budou finanční technologie - FinTech. Evropská komise v březnu t.r. předložila svůj Akční plán pro finanční technologie: Za konkurenceschopnějších a inovativnější evropský finanční sektor. Komise v něm shrnuje své priority v oblasti finančních technologií pro roky 2018–2019.

V předvečer zasedání Rady ECOFIN se v Bruselu uskuteční koncert při příležitosti oslav vzniku Československa, jehož se paní ministryně rovněž zúčastní.

Příští řádné zasedání Rady EU ve formaci ministrů financí a hospodářství proběhne 4. prosince 2018 v Bruselu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář