CZ EN

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) proběhne 2. října 2018

Další pravidelné zasedání Rady ECOFIN pod vedením Rakouska, které ve druhém pololetí 2018 předsedá Radě EU, se bude konat v úterý 2. října v Lucemburku. Českou delegaci povede ministryně financí Alena Schillerová.

Evropští ministři financí se budou věnovat několika návrhům, které se týkají daně z přidané hodnoty, dále budou seznámeni s novou iniciativou v oblasti praní špinavých peněz a připraví společnou pozici EU na nadcházející mezinárodní zasedání zemí G20 a orgánů Mezinárodního měnového fondu.

Jednání bude tradičně předcházet zasedání Euroskupiny, jež se v pondělí 1. října bude konat jak v omezeném, tak i rozšířeném formátu (tj. včetně zemí mimo eurozónu).

V úterý na pracovní snídani by měli ministři financí vést obvyklou debatu o aktuální hospodářské situaci.

Velká část zasedání poté bude věnována daňové problematice, konkrétně DPH. Rakouské předsednictví (AT PRES) znovu zařadilo na program jednání rozšíření mechanismu přenesené daňové povinnosti (tzv. reverse charge mechanismus). Jedná se o návrh týkající se problematiky podvodů na DPH, který Evropská komise vydala na konci roku 2016. Umožnil by členským státům, které splní stanovené podmínky, zažádat o uplatnění dočasné výjimky na zavedení plošného mechanismu reverse charge na domácí zdanitelná plnění převyšující určitou finanční hranici. ČR dlouhodobě považuje rozšíření tohoto mechanismu za efektivní nástroj boje proti daňovým podvodům. Návrh byl v květnu 2018 některými státy zablokován, v červenci se pak ministři dohodli na dalším postupu s cílem schválit tento návrh na říjnovém zasedání. AT PRES se tak pokusí dosáhnout jednomyslného schválení kompromisního návrhu.

Dalším souvisejícím daňovým bodem jsou sazby DPH na elektronické publikace. Rada bude schvalovat návrh, který by měl umožnit u elektronických knih zavedení stejné (snížené) sazby DPH jako u běžných publikací. Návrh byl předložen v prosinci 2016 v kontextu iniciativ v oblasti jednotného digitálního trhu.

Třetím daňovým bodem, kde by měla Rada nalézt shodu, je balíček legislativních návrhů ke zlepšení systému DPH pro dodání zboží uvnitř EU. Jeho cílem je napravit nedostatky ve fungování stávajícího systému DPH ještě před tím, než bude zaveden konečný systém DPH.

Ministři budou dále informováni předsednictvím o aktuálním stavu projednávání nových i stavu implementace platných legislativních návrhů v oblasti finančních služeb.

Evropská komise poté ministrům představí svou novou iniciativu týkající se zpřísnění dohledu nad finančními institucemi v EU tak, aby bylo možné efektivněji bojovat proti praní peněz a čelit hrozbě financování terorismu. Komise návrhy publikovala 12. září a navrhuje posílit roli Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) tak, aby hrál výraznější úlohu v dohledu nad finančním sektorem právě v boji proti praní peněz.

Dalším tématem jednání Rady ECOFIN bude zhodnocení výsledků tzv. evropského semestru v roce 2018.

V neposlední řadě ministři schválí pozici EU na nadcházející mezinárodní jednání ministrů a guvernérů centrálních bank zemí G20 a projev předsedy Rady EU na zasedání výboru IMFC (International Monetary and Financial Committee), který je poradním orgánem Rady guvernérů MMF. Tato jednání probíhají pravidelně na okraj výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a skupiny Světové banky.

Příští řádné zasedání Rady EU ve formaci ministrů financí a hospodářství proběhne 6. listopadu 2018 v Bruselu.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.