CZ EN

V hlavní roli investice a kryptoměny – ve Vídni proběhlo neformální dvoudenní jednání ECOFIN

Ministři financí členských zemí EU se v pátek 7. září sešli ve Vídni ke dvoudennímu neformálnímu jednání Rady ECOFIN. Českou delegaci vedla ministryně financí Alena Schillerová a člen bankovní rady ČNB Marek Mora. Na úvod jednala v pátek dopoledne euroskupina v rozšířeném formátu, tedy včetně ministrů financí zemí mimo eurozónu, odpolední standardní jednací blok ECOFINu byl věnován dopadům rostoucích úrokových sazeb na finanční stabilitu a ekonomickému potenciálu a rizikům virtuálních měn.

„Česká republika podporuje snahu aplikovat stávající regulaci na nové technologie a nové formy ukládání dat. Nejme pro vytvoření nového regulačního rámce specificky pro oblast kryptoměn,“ uvedla k problematice kryptoměn ministryně financí Alena Schillerová. „Správnou cestou je zlepšovat finanční vzdělávání spotřebitelů a v případě potřeby aktualizovat legislativu proti praní špinavých peněz. V tomto směru velmi vítáme možnost sdílet mezi státy získané znalosti a zkušenosti. Například japonský přístup ukázal, že snaha o regulaci směnáren a burz s kryptoměnami přináší více škody než užitku,“ dodala k debatě o problematice virtuálních měn Alena Schillerová.

Sobotní jednací blok byl věnován diskusi o spravedlivém zdanění digitální ekonomiky a programům Víceletého finančního rámce EU na roky 2021 – 2027, které se mají zaměřit na posilování strukturálních reforem, makroekonomickou stabilizaci a posílení prostředků na investice.

„Téma investic je pro naši vládu stěžejní, proto rozhodně podporujeme plán na vytvoření programu Invest EU. Jeho cílem bude stávající finanční nástroje EU na financování investic sjednotit. Dosáhneme tak větší flexibility, zjednodušení a zefektivnění ve financování investičních projektů z fondů Evropské unie. Je ovšem zapotřebí zajistit, aby subjekty ze všech členských států měly rovné příležitosti žádat o podporu z programu Invest EU,“ vysvětlila ministryně financí Alena Schillerová s tím, že již pátečnímu pracovnímu obědu ministrů dominovalo téma úspěchů a budoucích výzev pro Evropskou investiční banku.

Neméně důležitým tématem je i podpora strukturálních reforem. „Návrh Programu na podporu reforem se bude skládat z nástroje na provádění reforem, technické asistence pro jejich provádění a konvergenčního nástroje pro země mimo eurozónu. Ač by měly reformní snahy vycházet zejména z potřeb každého státu, správně nastavené pobídky ze strany EU mohou napomoci v jejich realizaci“, doplnila ministryni financí její náměstkyně pro mezinárodní vztahy Lenka Dupáková.

Ministryně financí na závěr, stejně jako řada dalších ministrů, odmítla návrh vytvoření společné fiskální kapacity v podobě investiční stabilizační funkce, která má vyrovnávat negativní dopady asymetrických šoků. „Věřím, že funkce fiskální stabilizace má být vykonávána pouze prostřednictvím národních fiskálních politik. Je úkolem každého členského státu, aby jeho fiskální politika působila sama o sobě jako účinný stabilizátor. Jsem proto skeptická k jakékoliv formě centrální fiskální kapacity,“ sdělila Alena Schillerová.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář