CZ EN

V bulharské Sofii proběhlo další jednání ECOFIN

Ministři financí a guvernéři centrálních bank se 27. a 28. dubna potkali na neformálním ECOFINu v Sofii. Hlavními body jednání byly dokončení Bankovní unie a Unie kapitálových trhů, konvergence v EU a eurozóně a daňové otázky včetně zdanění digitální ekonomiky. Českou delegaci vedla ministryně financí Alena Schillerová a ČNB zastupoval člen bankovní rady Marek Mora.

V rámci pracovního oběda informoval předseda Euroskupiny Mario Centeno o výsledcích jednání euroskupiny, kde se diskutovaly zkušenosti s fungováním bankovní unie a plnění ozdravného hospodářského programu pro Řecko. Hlavním tématem pracovního oběda bylo prohlubování Hospodářské a měnové unie (HMU). Ministři se zaměřili na dokončení bankovní unie a reformu Evropského mechanismu stability. Prioritou ČR je dosažení dostatečného snížení rizik v bankovních sektorech členských zemí EU ještě před tím, než dojde k dohodě o možném sdílení rizik.

Páteční odpolední blok byl především věnován tématu udržitelné konvergence ekonomik členských států. Udržitelná konvergence je důležitá pro efektivní fungování vnitřního trhu EU i pro stabilitu eurozóny. Česká ekonomika je dobrým příkladem úspěšné konvergence. „V posledních letech naše ekonomika silně roste a zvyšuje se životní úroveň našich obyvatel. Dosáhli jsme toho díky odpovědné rozpočtové politice, reformám podporujícím růst a integrací naší ekonomiky do vnitřního trhu EU. Také strukturální fondy EU přispěly ke zvýšení domácích investic. Proto podporujeme silnou kohezní politiku i v budoucím víceletém finančním rámci EU po roce 2020,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Ministři financí a guvernéři centrálních bank podpořili dokončení unie kapitálových trhů, které by mělo přispět k efektivnímu financování evropských ekonomik.

Sobotní jednání se plně věnovalo otázkám daní. Ministři financí se shodli, že je nezbytné posílit spolupráci a důvěru mezi daňovými správami, aby společně lépe předcházely daňovým únikům a podvodům, které mají často přeshraniční charakter. Česká republika plně podporuje tuto snahu především v oblasti DPH.

Posledním tématem jednání neformálního ECOFINu byly otázky zdanění digitální ekonomiky. Ministři financí souhlasili, že je třeba reagovat daňovou politikou na zvyšující se digitalizaci jejich ekonomik. „Efektivní a dlouhodobé řešení otázky zdanění digitální ekonomiky by mělo být založeno na zdanění zisků prostřednictvím korporátních daní a na globální dohodě. Jsem však připravena spolupracovat na hledání krátkodobých řešení v rámci návrhů Evropské komise,“ zdůraznila Alena Schillerová. Legislativní návrhy, které by měly vést ke spravedlivějšímu zdanění digitálních aktivit v EU, vydala Evropská komise koncem března 2018.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.