CZ EN

Rada ECOFIN se dohodla na dalších krocích v oblasti digitálního zdanění

Evropští ministři financí se na prosincovém jednání věnovali návrhu na zdanění digitálních služeb, prohlubování hospodářské a měnové unie, posilování bankovní unie a Evropskému semestru. Vedoucí české delegace byla náměstkyně pro řízení sekce Mezinárodní vztahy a finanční trhy Lenka Dupáková.

Zasedání Rady předcházelo setkání Euroskupiny, která v pondělí 3. prosince jednala jak v omezeném, tak i rozšířeném formátu (tj. včetně zemí mimo eurozónu). Tématem jednání euroskupiny byla příprava Eurosummitu v rozšířeném formátu, který proběhne dne 14. prosince 2018 na okraji zasedání Evropské rady a jeho hlavním tématem bude prohlubování Hospodářské a měnové unie (HMU). Ministři financí členských zemí eurozóny se dohodli na principech pro prohlubování hospodářské a měnové unie, včetně reformy Evropského mechanismu stability (ESM), a dohodli se i na opatřeních, jež mají podpořit udržitelnost veřejných dluhů v eurozóně.

Tématem úterní pracovní snídaně ministrů byla aktuální hospodářské situace a připravované sdělení Evropské komise k mezinárodní roli eura a debata k reformě řízení EIB.

Důležitým tématem Rady ECOFIN byla i tentokrát daň z digitálních služeb (DST). Argumentem pro změnu současného systému je to, že platná pravidla mezinárodního zdaňování příjmů již neodpovídají dnešním vysoce digitalizovaným obchodním modelům. Na základě nové koncepce zdanění digitální ekonomiky by každá společnost měla platit spravedlivý podíl daně v daném členském státě EU. DST má být krátkodobým řešením do doby, než bude nalezena shoda na trvalé změně způsobu zdanění digitálních služeb. Ministři se dohodli, že Rada bude v budoucích diskusích reflektovat francouzsko-německý návrh a že se k tématu vrátí nejpozději v březnu roku 2019. Náměstkyně Dupáková uvedla, že: „ČR je připravena v diskusi na toto téma pokračovat. Nadále ale trváme na tom, aby daň z digitálních služeb byla používána po omezenou dobu, a preferujeme dlouhodobé řešení na úrovni OECD“.

Rada ECOFIN schválila bez diskuse pravidelnou zprávu pro Evropskou radu o daňových otázkách, která se zabývá pokrokem dosaženým za rakouského předsednictví v daňové oblasti.

Rada dále projednala otázky související s bankovní unií. Rada ECOFIN vyslovila souhlas s výsledky trialogu s Evropským parlamentem, pokud jde o tzv. bankovní balíček, jež představuje rozsáhlý soubor legislativních návrhů z listopadu 2016 obsahující směrnici a nařízení o kapitálových a dalších obezřetnostních požadavcích (CRD/CRR), směrnici o ozdravných postupech a řešení krize (BRRD) a nařízení zřizující jednotný mechanismus pro řešení krize (SRMR). Druhým tématem, souvisejícím s bankovní unií, je Evropský systém pojištění vkladů (EDIS), u něhož byla projednána zpráva o pokroku u tohoto legislativního návrhu.
Ministři byli dále rakouským předsednictvím informováni o aktuálním stavu projednávání legislativních návrhů v oblasti finančních služeb a o pokroku v plnění Akčního plánu k nevýkonným úvěrům z července 2017.

Tradičním bodem prosincového ECOFINu je zahájení nového cyklu tzv. Evropského semestru, který je základním nástrojem pro koordinaci hospodářských a fiskálních politik států EU. Ministři financí byli seznámeni s podzimním balíčkem dokumentů, který Evropská komise vydala 21. listopadu. Jedná se o Roční analýzu růstu 2019, Zprávu mechanismu varování 2019 a návrh doporučení pro hospodářskou politiku zemí eurozóny. Rada ECOFIN schválila čtyři legislativní akty v oblasti provádění preventivní části Paktu o stabilitě a růstu, které se týkají Maďarska a Rumunska.

Příští zasedání Rady EU ve formaci ministrů financí a hospodářství proběhne 22. ledna 2019.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář