CZ EN

Neformální zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie a guvernérů centrálních bank (ECOFIN) proběhne 27. – 28. dubna 2018 v Sofii

Vedoucí delegace České republiky na neformální zasedání ECOFIN bude ministryně financí Alena Schillerová, za ČNB se jednání zúčastní člen bankovní rady Marek Mora.

Evropští ministři financí a guvernéři centrálních bank se budou věnovat především prohlubování hospodářské a měnové unie, unii kapitálových trhů a daňovým otázkám.

V rámci pracovního oběda si ministři financí vyslechnou informaci o jednání euroskupiny, které proběhne před zasedáním ECOFINu. Dalším tématem pracovního oběda bude prohlubování Hospodářské a měnové unie (HMU). Na eurosummitu v prosinci 2017 bylo rozhodnuto zaměřit se na ty oblasti prohlubování HMU, kde je debata nejpokročilejší: dokončení bankovní unie a reforma Evropského mechanismu stability. V případě dokončení bankovní unie budou ministři diskutovat o načasování a podmínkách pro přijetí bankovního balíčku vedoucího ke snížení rizik v bankovním sektoru. V případě Evropského mechanismu stability (ESM), jehož úlohou je financování záchranných půjček pro státy eurozóny v potížích, si ministři vymění názory na možnosti jeho dalšího rozvoje. Jedná se například o rozšíření pravomocí ESM o funkci společného trvalého jistícího mechanismu (tzv. common backstop) pro Jednotný fond pro řešení krizí (SRF) či dohledové pravomoci nad státy v hospodářských potížích.

Dalším tématem souvisejícím s prohlubováním hospodářské a měnové unie je zajištění, resp. posílení udržitelné konvergence ekonomik členských států, mj. i otázka, jak zajistit, že udržitelná konvergence zůstane cílem států i po vstupu do eurozóny. S tématem souvisí i diskuse o budoucím víceletém finančním rámci EU po roce 2020, jehož návrh Evropská komise vydá na začátku května. Nový finanční rámec EU by měl mimo jiné obsahovat i nástroje podporující konvergenci.

ECOFIN bude diskutovat i o dalším snížení fragmentace v rámci unie kapitálových trhů, a to z hlediska konkurence, resp. spolupráce mezi finančními centry v rámci unie kapitálových trhů.

Pozornost bude věnována i otázkám správy daní – ministři budou diskutovat o tom, jak zvýšit důvěru mezi daňovými správami členských států a jak zlepšit administrativní spolupráci a kapacity daňových správ.

Na závěr se budou ministři zabývat v současné době velmi aktuální otázkou zdanění digitální ekonomiky. Téma nového přístupu ke korporátnímu zdanění na vnitřním trhu a výzev v oblasti daní v souvislosti s digitalizací ekonomiky se v poslední době dostává do popředí zájmů řady zemí. Iniciativy se mj. zabývají zdaněním zisků společností operujících v rámci digitální ekonomiky a kladou za cíl provést koncepční změnu pravidel pro zdaňování zisků společností. Legislativní návrhy, které by měly vést ke spravedlivějšímu zdanění digitálních aktivit v EU, vydala Evropská komise koncem března 2018.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář