CZ EN

Neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank Evropské unie 7. – 8. září 2018 ve Vídni

Rakouské předsednictví v Radě EU pořádá ve Vídni neformální zasedání Rady ECOFIN, kterého se tradičně účastní nejen ministři financí členských států EU, ale také guvernéři centrálních bank. Českou delegaci povede ministryně financí Alena Schillerová.

Jednat se bude o měnové politice, virtuálních aktivech, férovém zdanění digitální ekonomiky nebo nových nástrojích rozpočtu EU.

Radě ECOFIN bude předcházet zasedání euroskupiny v klasickém i rozšířeném formátu, tzn. i pro státy mimo eurozónu bez Spojeného království.

Na pracovním obědě budou ministři financí diskutovat o přínosech Evropské investiční banky (EIB) k hospodářskému rozvoji EU, a to při příležitosti šedesátiletého výročí jejího založení. V době finanční krize nabyla EIB na významu, když svými půjčkami pomohla překonat omezení úvěrování bank i firem. V posledních letech pak její význam vzrostl zejména díky úspěšné implementaci Evropského fondu pro strategické investice (EFSI).

Virtuální aktiva představují jedno z aktuálních globálních témat a Rada ECOFIN bude diskutovat o jejich možnostech využití i potenciálních rizicích, o souvisejících technologiích a o jejich regulatorním rámci.

Rakouské předsednictví dále připravilo diskusní dokument o zpřísňování měnové politiky. Hostem Rady ECOFIN by měl být Daniel Gros z think-tanku CEPS, který se této problematice dlouhodobě věnuje.

Další aktuální téma Rady ECOFIN představuje spravedlivé zdanění digitální ekonomiky, v rámci kterého budou ministři diskutovat o legislativním balíčku vydaném Komisí dne 21. března 2018. Hlavním argumentem pro změnu současného systému je, že stávající pravidla mezinárodního zdaňování příjmů již neodpovídají dnešním obchodním modelům, které se vyznačují vysokou mírou digitalizace.

Ministři a guvernéři budou mít rovněž možnost vyměnit si názory na nové rozpočtové nástroje, které jsou obsaženy v návrhu Víceletého finančního rámce EU na roky 2021 – 2027. Jsou jimi jednak Program na podporu reforem (RSP), který má za cíl vytvořit systém pobídek pro řešení národních reforem strukturální povahy, a Evropská funkce investiční stabilizace (EISF), jejímž cílem je podpořit schopnost členských států eurozóny a států účastnících se mechanismu ERM II vypořádávat se s velkými asymetrickými hospodářskými šoky. Diskuse se bude rovněž vést o programu InvestEU, který má navázat na úspěch Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) a který bude pro období 2021 - 2027 zastřešovat všechny centrálně řízené finanční nástroje v rámci EU.

Další řádné jednání Rady ECOFIN se uskuteční 2. října 2018 v Lucemburku.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář