CZ EN

Ministři financí zasedali v Lucemburku

Evropští ministři financí v pátek 22. června 2018 diskutovali o prohlubování hospodářské a měnové unie, o evropském semestru, o připravenosti členských států na vstup do eurozóny a také o daňové legislativě. Vedoucí české delegace na zasedání Rady ECOFIN byla ministryně financí Alena Schillerová.

Vlastnímu jednání v pátek 22. 6. předcházelo zasedání euroskupiny nejdříve v omezeném a následně i v rozšířeném formátu, tedy včetně zemí stojících mimo eurozónu. Tématem jednání rozšířené euroskupiny je už od prosince 2017 prohlubování Hospodářské a měnové unie (HMU) směrem k bankovní unii a k budoucí roli Evropského mechanismu stability. Rozšířená euroskupina připravuje jednání eurosummitu v rozšířeném formátu, který by na konci června měl určit další směřování prohlubování HMU. „Pro Českou republiku je důležité aktivně se účastnit jednání Euroskupiny k prohlubování Hospodářské a měnové unie. V podobném duchu prosazujeme také domácí ratifikaci fiskálního paktu, která zaručí plnohodnotnou účast na Summitech, kde se tato problematika také řeší,“ uvedla po jednání ministryně financí Alena Schillerová.

S cílem snížit objem daňových úniků v oblasti DPH předložila Evropská komise na konci minulého roku návrh na změnu nařízení o správní spolupráci. Cílem návrhu je prohloubení mezinárodní správní spolupráce mezi finančními správami členských států a zavedení užší spolupráce s celní správou, Europolem a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) za účelem boje proti třem nejrozšířenějším a nejvýznamnějším podvodům v oblasti DPH v EU. Na květnovém zasedání ECOFINu nebyla dosažena shoda, tentokrát byl návrh schválen bez diskuse.

Ministři neschválili balíček opatření v oblasti DPH kvůli odmítavému postoji Francie. Součástí balíčku jsou tzv. „quick fixes“, které by měly vést k nápravě nedostatků stávajícího systému DPH v oblasti přeshraničních obchodů v EU mezi podniky, a to ještě před tím, než bude zaveden konečný systém DPH.

Rada ECOFIN dále přijala zprávu o pokroku prací na Evropském systému pojištění vkladů (EDIS) za první pololetí roku 2018. EDIS patří do skupiny návrhů vedoucích k dokončení bankovní unie. Schválení tohoto systému na politické úrovni bude možné ve chvíli, kdy dojde k dostatečnému snížení rizik v bankovním sektoru. (Podmínku, že nejdříve musejí být rizika snížena, aby mohla být sdílena, si stanovila Rada ECOFIN ve svém plánu prací, tzv. Roadmap, v červnu 2016).

Ministři rovněž vyslechli pravidelnou informaci předsednictví o aktuálním stavu projednávání legislativních návrhů v oblasti finančních služeb a obdrželi informaci o průběhu projednávání návrhu směrnice o insolvenci, restrukturalizaci a druhé šanci, který je primárně v působnosti Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci.

Pravidelným bodem Rady ECOFIN jsou vždy v červnu v rámci tzv. evropského semestru, který je rámcem pro koordinaci hospodářských a rozpočtových politik zemí EU, také návrhy doporučení členským státům k národním programům reforem a stanoviska k aktualizovaným programům stability a konvergenčním programům. Ta budou následně postoupena ke schválení lídrům v rámci Evropské rady ve dnech 28. – 29. června 2018.

V rámci implementace Paktu o stabilitě a růstu, který stanovuje pravidla pro rozpočtový dohled v Evropské unii, přijali ministři doporučení Rumunsku a Maďarsku k nápravě závažného odchýlení od cesty ke střednědobému rozpočtovému cíli a ukončili postup při nadměrném schodku vedený s Francií.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.