CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 6. prosince 2016 v Bruselu

Českou delegaci povede velvyslanec Stálého zastoupení ČR při EU pan Martin Povejšil.

Poslední jednání ministrů financí pod vedením slovenského předsednictví bude věnováno především prodloužení Evropského fondu pro strategické investice, daním, bankovní unii a koordinaci hospodářských politik EU.

Ministři by měli odsouhlasit prodloužení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) do roku 2020 a zabývat se odstraňováním překážek v oblasti investic, tj. implementací tzv. třetího pilíře Investičního plánu pro Evropu.

Ministři se budou zabývat návrhem na rozšíření směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem o nová pravidla (tzv. ATAD 2), která mají zabránit využívání tzv. hybridních nesouladů mezi členskými státy EU a třetími zeměmi. Hybridním nesouladem se rozumí rozdílné posouzení určité transakce nebo subjektu (právnické osoby), které může vést k nezamýšlenému snížení daňové povinnosti.1

Slovenské předsednictví bude ministry informovat o současném stavu vyjednávání ohledně bankovní unie včetně projednávání návrhu na vytvoření Evropského systému pojištění vkladů. Následně Komise představí komplexní balíček reforem pro další posílení odolnosti evropských bank. Cílem navržených opatření je (i) zvýšit odolnost finančních institucí a posílit jejich stabilitu, (ii) zlepšit schopnost bank poskytovat úvěry na podporu ekonomiky EU a (iii) pomoci bankám ve vytváření Unie kapitálových trhů.

Komise ministrům představí Roční analýzu růstu, která definuje priority pro koordinaci hospodářských politik členských států EU, Zprávu v rámci mechanismu včasného varování, jejímž cílem je poukázat na riziko možné makroekonomické nerovnováhy v ekonomikách některých zemí a návrh doporučení Rady o provádění hlavních směrů hospodářských politik členských států, jejichž měnou je euro. Komise tyto materiály zveřejnila 16. listopadu 2016 a zahájila tím sedmý cyklus koordinace hospodářských politik v EU, tzv. Evropský semestr.

Ministři budou informováni o dosavadních krocích v rámci Akčního plánu na posílení boje proti financování terorismu včetně aktuálního vývoje projednávání návrhu směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (AMLD).

Komise představí nová pravidla pro řešení platební neschopnosti podniků, která jsou klíčovou iniciativou pro naplňování Akčního plánu pro vytvoření Unie kapitálových trhů a Strategie pro jednotný trh. Cílem návrhu je snížit překážky pro přeshraniční investice související s rozdílnými insolvenčními pravidly a zvýšit tak celkové investice a počet pracovních míst v EU.

V neposlední řadě bude Předsednictví informovat o (i) dosaženém pokroku, pokud jde o zlepšení předvídatelnosti a transparentnosti Paktu o stabilitě a růstu, (ii) aktuálním stavu projednávání návrhu daně z finančních transakcí (FTT) v rámci tzv. posílené spolupráce a (iii) aktuálním vývoji v oblasti spolupráce celních správ. Komise představí svůj balíček k DPH zaměřený na Jednotný digitální trh.

V rámci pracovní snídaně proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a stručné seznámení ministrů s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro.


1 Jedná se o deset členských států (Belgie, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko), které se rozhodly dále pracovat na návrhu na vytvoření systému daně z finančních transakcí v režimu posílené spolupráce.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář