CZ EN

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 8. listopadu 2016 v Bruselu

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Listopadové jednání ministrů financí bude věnováno především daňovým otázkám, boji proti praní peněz a financování terorismu a pravidelným podzimním tématům (statistika, rozpočet EU).

Komise ministrům představí nový Balíček pro zdanění obchodních společností, který vydala 25. října. Jedná se o čtyři legislativní návrhy: (i) směrnici pro společný základ daně z příjmu, (ii) směrnici pro společný konsolidovaný základ daně z příjmů, (iii) směrnici řešící hybridní nesoulady (iv) a směrnici o mechanismu řešení sporů v oblasti dvojího zdanění. Cílem je vytvořit modernější a spravedlivější systém zdanění společností, zmenšit rozdíly mezi členskými a nečlenskými státy EU v oblasti zdanění a zvýšit daňovou jistotu pro společnosti působící ve více zemích v rámci jednotného trhu.

Komise v současné době rovněž pracuje na vytvoření společného unijního seznamu třetích zemí, které nedodržují mezinárodní standardy v oblasti zdaňování a související výměny informací. Ministři by měli rozhodnout, které země a podle jakých kritérií budou v příštích měsících podrobeny hlubšímu přezkumu, aby bylo možné přesně určit ty, které pravidla porušují. Tyto státy budou v případě odmítnutí spolupráce s EU za účelem vyřešení nalezených problémů zařazeny na společný seznam nespolupracujících zemí, což se samozřejmě projeví v přístupu EU k těmto zemím.

Ministři budou informováni o aktuálním vývoji projednávání návrhu směrnice o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (AMLD). Cílem slovenského předsednictví je dosažení dohody v Radě do konce roku 2016.

Ministři projednají možnosti posílení spolupráce Eurostatu s institucemi členských států. Dále budou mít možnost vyjádřit se k Výroční zprávě o plnění rozpočtu EU za rok 2015, která bude představena ze strany předsedy Evropského účetního dvora.

Komise bude informovat o dalším postupu, pokud jde o odklad účinnosti novely nařízení o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIPs).

Ministři zhodnotí současný stav provádění Bankovní unie, zejména pokud jde o transpozici tzv. směrnice o krizovém řízení (BRRD) a směrnice o depozičních garančních schématech (tzv. směrnice DGS). Tu dosud plně nedokončila Belgie.

V rámci pracovní snídaně proběhne výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii ve světle podzimní makroekonomické předpovědi EK, která bude zveřejněna 9. listopadu 2016. Dále budou ministři seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro. Komisařka pro hospodářskou soutěž M. Vestager bude informovat o vztahu zdanění a státní pomoci na pozadí šetření ohledně společnosti Apple v Irsku.

Na okraji Rady ECOFIN proběhne pravidelný výroční ministerský dialog zemí EU se státy Evropského sdružení volného obchodu1 (ESVO). Hlavními tématy dialogu budou hospodářský růst a investice.


1 Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.